English to Khmer Meaning of round - ជុំ


Round :
ជុំ

ចំណុច, ឃ្លា, ជុំ, ធាតុ, ពេល, ការប្រកួត, កង់, ដុំជុំ, ការបង្វិល, វិលវល់, ងាក, ខ្យល់, រង្វង់, ចិញ្ចៀន, ត្រីវិស័យ, Gyre, វដ្ត, Halo, ជាការពិតណាស់នៃព្រឹត្តិការណ៍, កង់នៃព្រឹត្តិការណ៍, ង, វេន, ពត់, ទំនោរចិត្ដ, ការសម្ដែង, ស្វ៊ែរ, សកលលោក, បាល់, បាល់ដោយប្រើដៃ

ជុំ, ចិញ្ចៀន, រង្វង់មូល, រាងជារង្វង់, បង្វិល, សៀគ្វី, កង់រាង, គ្មានទីបញ្ចប់, ឥតឈប់ឈរ, ជានិច្ច, ងូត, មិនឈប់ឈរ, ស្វ៊ែរ, ឥតសំចៃ, ត្រង់, ធម្មតា, ស៊ីឡាំង, រាងពងក្រពើ, រាងពង, អវិចី, ក្រាស់, ថ្លោស, ការបើកចំហរ, ប៉ិនប្រសប់, រដុប, សរុប, មួយចំនួន, ប្រហែលការប៉ាន់ប្រមាណ, ចំនួនសរុប, ពេញលេញ, ទាំងស្រុង, សេចក្តីសង្ខេប, ទាំងមូល, រួមបញ្ចូល, ល្បី, globose ច្រើន

ជុំ, នៅជុំវិញ, ទាំងអស់, នៅលើភាគីទាំងអស់, អំពី, នៅបរទេស, នៅលើទិសដៅទាំងអស់, នៅគ្រប់ទីកន្លែង, នៅក្នុងការគោរពទាំងអស់, នៅក្នុងទាំងអស់ដង, ដែលមិនធ្លាប់មាន, ស្ទើរតែ, ជិត, ច្រើនបំផុត, នៅក្បែរ, គ្រាន់តែ, និង fro, មកទៅនេះទៅនោះ, ទីនេះ​និង​ទីនោះ, ប្រហែល, ស្អាត, រដុប, នៅមានទំហំធំ, កង់

ជុំមានរាងមូលrounderរ៉ោនឌ័រroundestបង្គត់roundishស្រុងជុំទីជុំ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of round in English
Noun(1) a charge of ammunition for a single shot(2) an interval during which a recurring sequence of events occurs(3) a regular route for a sentry or policeman(4) (often plural, usually in a set order(5) the activity of playing 18 holes of golf(6) the usual activities in your day(7) (sports(8) the course along which communications spread(9) a serving to each of a group (usually alcoholic(10) a cut of beef between the rump and the lower leg(11) a partsong in which voices follow each other; one voice starts and others join in one after another until all are singing different parts of the song at the same time(12) an outburst of applause(13) a crosspiece between the legs of a chair(14) any circular or rotating mechanism
Verb(1) wind around; move along a circular course(2) make round(3) pronounce with rounded lips(4) attack in speech or writing(5) bring to a highly developed, finished, or refined state(6) express as a round number(7) become round, plump, or shapely
Adjective(1) having the shape or form of a circle(2) (of sounds(3) (mathematics
Adverb(1) from beginning to end; throughout
Examples of round in English
(1) Mr. Roberts was very bald, very round , had very thick glasses, and looked very hungry.(2) In certain instances students met with their industry mentors while playing a round of golf.(3) I'll be round in half an hour(4) we all gathered round him(5) A new round of global trade negotiations is moving closer to being launched, as the six-day ministerial meeting in Doha draws to a close.(6) we got knocked out in the first round(7) As to the money raised by local subscription, no definite apportionment has yet been made but we understand that Woodhouse will receive a good round sum.(8) Another round of drinks and she was stumbling around with the rest of them.(9) I would appreciate some information on how to cook an inside round of beef using a slow cook method.(10) She spoke without any apparent accent, in a round voice filled with soft vowels and smooth consonants.(11) the postman set off on his round(12) turn it the right way round(13) he ran round to the back door(14) her round of diplomacy proved successful(15) I took them round the whole town(16) He reached into his pocket and brought forth a small round sphere.
Related Phrases of round
(1) come round ::
មកជុំ
(2) round off ::
ប្រមូលបិទ
(3) right round ::
ជុំស្តាំ
(4) look round ::
មើលទៅជុំ
(5) round-trip ::
ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជុំ
(6) merry-go-round ::
លេងសប្បាយទៅជុំ
(7) all-round ::
ជុំវិញ
Synonyms
Adjective
1. circular ::
រាងជារង្វង់
2. plump ::
ក្រាស់
3. sonorous ::
sonorous
4. complete ::
បានបញ្ចប់
5. candid ::
ត្រង់
6. orotund ::
orotund
Adverb
7. around ::
នៅជុំវិញ
Noun
8. ball ::
បាល់
9. circuit ::
សៀគ្វី
10. stage ::
ដំណាក់កាល
11. succession ::
ជោគជ័យ
12. bullet ::
គ្រាប់កាំភ្លើង
13. rung ::
សំន់
14. daily round ::
ជុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
15. beat ::
ផ្តួល
16. turn ::
វេន
17. rhythm ::
ចង្វាក់បេះដូង
18. circle ::
រង្វង់
19. troll ::
trolls
Verb
22. round out ::
ប្រមូលចេញ
23. attack ::
ការវាយប្រហារ
24. labialize ::
labialize
25. round off ::
ប្រមូលបិទ
26. fill out ::
បំពេញ
Different Forms
round, rounded, rounder, roundest, rounding, roundish, roundly, roundness, rounds
Word Example from TV Shows
SHELDON:
She'll be coming 'round the mountain

SHELDON: She'll be coming 'ROUND the mountain

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

Uh, the round Earth.
Germs that cause diseases.

Uh, the ROUND Earth. Germs that cause diseases.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

(SINGING)
She'll be coming 'round the mountain

(SINGING) She'll be coming 'ROUND the mountain

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

gather round!

gather ROUND!

Game of Thrones Season 1, Episode 9

All right, round one. Here.

All right, ROUND one. Here.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 4

English to Khmer Dictionary: round

Meaning and definitions of round, translation in Khmer language for round with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of round in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'round'

What round means in Khmer, round meaning in Khmer, round definition, examples and pronunciation of round in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History