form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake ភ្ញាក់ awoke awoken
bear ទទួលនៅ bore born
bear ទទួលនៅ bore borne
abide គោរព abode abode
arise ក្រោកឡើង! arose arisen
be ជាការ was been
draw គូរ drew drawn
do ធ្វើ did done
fight ការប្រយុទ្ធ fought fought
eat បរិភោគ ate eaten
drive ដ្រាយ drove driven
drink ភេសជ្ជៈ drank drunk
dig dig dug dug
beat ផ្តួល beat beaten
become ក្លាយទៅជា became become
bid ការដេញថ្លៃ bid bid
begin ចាប់ផ្តើម began begun
bind ចង bound bound
find ស្វែងរក found found
fly ការហោះហើរ flew flown
forget ភ្លេច forgot forgotten
forgive អត់ទោស forgave forgiven
bite ខាំ bit bit, bitten
blow ខកចិត្ត blew blown
come មក came come
choose ជ្រើសយក chose chosen
break សម្រាក broke broken
behold មើល! beheld beheld
sit អង្គុយ sat sat
sink លិច sank sunk
sing ច្រៀង sang sung
shine ចែងចាំង shone shone
shake អ្រងួន shook shook
see មើលឃើញ saw seen
get ទទួលបាន got got,gotten
go ចូលទៅ went gone
give ផ្តល់ឱ្យ gave given
grow កើនឡើង grew grown
run ការរត់ ran run
ring ចិញ្ចៀន rang rung
hide លាក់ hid hid,hidden
hang ព្យួរ hung hung
hold កាន់ held held
know បានដឹងថា knew known
lie កុហក lay lain
mistake កំហុស mistook mistaken
ride ជិះ rode ridden
slay សម្លាប់ slew slain
speak និយាយ spoke spoken
spin បង្វិល spun spun
stand ឈរ stood stood
write សរសេរ wrote written
win ការទទួលជ័យជម្នះ won won
wear ពាក់ wore worn
wake ភ្ញាក់ woke woke
steal លួច stole stolen
stick ឈើ stuck stuck
swear ស្បថ swore swore
swim ហែលទឹក swam swum
take យក took taken
tear ហែក tore torn
sting ទ្រនិច stung stung
throw បោះ threw thrown
chide ស្តីបន្ទោស chid chid
cleave ជាប់ clove,cleft cloven,cleft
cling តោង clung clung
spring និទាឃរដូវ sprang sprung
smite វាយ smote smitten
slide ការបញ្ចាំងស្លាយ slid slid
tread សង្កត់ trod trodden
swing តំលៃ swang swung
strive ខិតខំ strove striven
string ខ្សែអក្សរ strung strung
shrink ធ្លាក់ចុះ shrank shrunk
lead នាំ led led
grind កិន ground ground
freeze បង្កក froze frozen
forsake បោះបង់ចោល forsook forsaken
fling fling flung flung
wring អាសនៈគាត់ត្រូវ wrung wrung
wind ខ្យល់ wound wound
weave ត្បាញ wove woven
bet ភ្នាល់ bet bet
cast បោះ cast cast
cost ការចំណាយ cost cost
cut កាត់ cut cut
hit បុក hit hit
hurt ការឈឺចាប់ hurt hurt
let អនុញ្ញាតឱ្យ let let
put ដាក់ put put
rid កំចាត់ rid rid
set សំណុំ set set
shed ស្រក់ shed shed
split បំបែក split split
shut បិទ shut shut
thrust ការសម្រុក thrust thrust
spread ការរីករាលដាល spread spread
burst ផ្ទុះ burst burst
abuse ការរំលោភបំពាន abused abused
abolish លុបចោល abolished abolished
avail គ្មានប្រយោជន៍ availed availed
attract ទាក់ទាញ attract attract
appoint តែងតាំង appointed appointed
apply អនុវត្ត applied applied
approve អនុម័ត approved approved
accept ទទួលយក accepted accepted
accompany អមដំណើរ accompanied accompanied
acquire ទទួលបាន acquire acquired
annoy រំខាន annoyed annoyed
alter ការផ្លាស់ប្តូរ altered altered
aim គោលបំណង aimed aimed
add បន្ថែម added added
adapt សម្របខ្លួន adapted adapted
attack ការវាយប្រហារ attacked attacked
assure ធានា assured assured
ask ស្នើសុំ asked asked
ascend ឡើង ascended ascended
agree យល់ព្រម agreed agreed
advise ណែនាំ advised advised
adopt អនុម័ត adopted adopted
bend ពត់ bent bent
believe ជឿ believed believed
behave មានឥរិយាបទ behaved behaved
beg ទូលសូម begged begged
bleed ហូរឈាម bled bled
bring នាំ brought brought
charge សាក charged charged
cheat បោក cheated cheated
compare ប្រៀបធៀប compared compared
build កសាង built built
burn ដុត burnt burnt
buy ទិញ bought bought
call ការហៅ called called
cry យំ cried cried
deliver ផ្តល់នូវ delivered delivered
debar debar debarred debarred
deal កិច្ចព្រមព្រៀង dealt dealt
dare ហ៊ាន dared dared
catch ផលនេសាទ caught caught
cook ចុងភៅ cooked cooked
creep ចលនា crept crept
change ការផ្លាស់ប្តូរ changed changed
complain ប្តឹងតវ៉ា complained complained
compose តែង composed composed
convict ជនជាប់ទោស convicted convicted
cure ការព្យាបាល cured cured
decide ការសម្រេចចិត្ត decided decided
dedicate លះបង់ dedicated dedicated
hear heard heard
hate ស្អប់ hated hated
have មាន had had
hang ព្យួរ hanged hanged
demand តម្រូវការ demanded demanded
deny បដិសេធ denied denied
depend អាស្រ័យ depended depended
destroy បំផ្លាញ destroyed destroyed
gather ប្រមូលផ្តុំ gathered gathered
gaze មើល gazed gazed
flee fled fled
feel មានអារម្មណ៍ថា felt felt
feed ចំណី fed fed
determine កំណត់ determined determined
deviate ងាកចេញ deviated deviated
die ស្លាប់ died died
dream សុបិន្ត dreamt dreamt
divide ចេក divided divided
inform ជូនដំណឹង informed informed
inspire ជម្រុញ inspired inspired
introduce ណែនាំ introduced introduced
embellish សំអាងការ embellished embellished
enter ចូល entered entered
expressed expressed expressed
maintain រក្សា maintained maintained
marry រៀបការជាមួយ married married
make ធ្វើឱ្យ made made
insist ទទូច insisted insisted
invade ឈ្លានពាន invaded invaded
invite អញ្ជើញ invited invited
involve ពាក់ព័ន្ធនឹងការ involved involved
lose បាត់បង់ lost lost
look រកមើល looked looked
like ដូច liked liked
light ពន្លឺ lighted lighted
lie កុហក lied lied
joke រឿងកំប្លែង joked joked
keep រក្សា kept kept
kill សម្លាប់ killed killed
kneel លត់ជង្គង់ knelt knelt
laugh សើច laughed laughed
lend ផ្តល់​ប្រាក់កម្ចី lent lent
leave ចាកចេញពី left left
learn រៀន learnt learnt
lead នាំ led led
lay ដាក់ laid laid
owe ជំពាក់ owed owed
order ការបញ្ជាទិញ ordered ordered
omit លុប omitted omitted
occur កើតមានឡើង occurred occurred
observe សង្កេត observed observed
open ការបើកចំហរ opened opened
occupy កាន់កាប់ occupied occupied
pray អធិស្ឋាន prayed prayed
punish ផ្តន្ទាទោស punished punished
play លេង played played
pay បង់ paid paid
preside អធិបតី presided presided
prevent បងា្ករ prevented prevented
negotiate ចរចា negotiated negotiated
mow mow mowed mowed
move ការផ្លាស់ប្តូរ moved moved
mix លាយ mixed mixed
mend ធូរស្រាល mended mended
meet ជួប met met
mean មានន័យថា meant meant
manage គ្រប់គ្រង managed managed
prepare រៀបចំ prepared prepared
preserve រក្សា preserve preserved
pretend ធ្វើពុត pretended pretended
proceed បន្ត proceeded proceeded
prohibit ហាមឃាត់ prohibited prohited
reject បដិសេធ rejected rejected
rehabilitate ស្តារនីតិសម្បទា rehabilitated rehabilitated
refuse បដិសេធមិន refused refused
refund ការបង្វិលសងប្រាក់ refunded refunded
recover ងើបឡើងវិញ recovered recovered
propose ស្នើ proposed proposed
prosecute កាត់ទោស prosecuted prosecuted
prove បញ្ជាក់ថា proved proved
persist តស៊ូ persisted persisted
realize យល់ដឹង realized realized
raise បង្កើន raised raised
receive ទទួល received received
reach ឈានដល់ reached reached
read អាន read read
quarrel ឈ្លោះប្រកែកគ្នា quarrelled quarrelled
say និយាយ said said
sew ដេរ sewed sewed
seek ស្វែងរក sought sought
remind រំលឹក reminded reminded
remit លើកលេងតោស remitted remitted
return ត្រឡប់មកវិញ returned returned
respond ឆ្លើយតប responded responded
rob ប្លន់ robbed robbed
repair ជួសជុល repaired repaired
reply ឆ្លើយតប replied replied
rescue ការជួយសង្គ្រោះ rescued rescued
swell ហើម swelled swelled
sell លក់ sold sold
sweep យុទ្ធនាការ swept swept
send ផ្ញើ sent sent
shoot បាញ់ shot shot
spoil លេខមួយស្ទួន spoiled spoiled
sleep ការដេក slept slept
show បង្ហាញ showed showed
sow សាបព្រួស sowed sowed
stay ស្នាក់នៅ stayed stayed
spend ចំណាយ spent spent
work ការងារ worked worked
wish មានបំណងចង់ wished wished
wait រង់ចាំ waited waited
warn ព្រមាន warned warned
smile ស្នាមញញឹម smiled smiled
smell ក្លិន smelt smelt
teach បង្រៀន taught taught
want ចង់ wanted wanted
walk ដើរ walked walked
visit ដំណើរទស្សនកិច្ច visited visited
vanish បាត់ vanished vanished
tell ប្រាប់ told told
think គិត thought thought
travel ការធ្វើដំណើរ travelled travelled
tremble ភ័យញ័រ trembled trembled
utter ទាំងស្រុង uttered uttered
unite រួបរួមគ្នា united united
twinkle នាង Dwivedi twinkled twinkled
treat ព្យាបាល treated treated
bend ពត់ bent bent
breed ពូជ bred bred
clothe សម្លៀកបំពាក់ clothed clothed
gird ក្រវាត់ girded,girt girded,girt
hew hew hewed hewed
lean គ្មានខ្លាញ់ leant leant
load ផ្ទុក loaded loaded
melt រលាយ melted melted
rend ជួល rent rent
spell អក្ខរាវិរុទ្ធ spelled,spelt spelled,spelt
knock អាក្រក់ knocked knocked
repeat ម្តងទៀត repeated repeated
pick ជ្រើសយក picked picked
join ចូលរួម joined joined
clean បានជាស្អាតបរិសុទ្ធ cleaned cleaned
match ការប្រកួត matched matched
offer ការផ្តល់ជូន offered offered
plunge ការធ្លាក់ចុះ plunged plunged
watch មើល watched watched
slip ប័ណ្ណ slipped slipped
chatter ជជែក chattered chattered
shock ឆក់ shocked shocked
shook shooked shooked
affect ប៉ះពាល់ដល់ affected affected
last ចុងក្រោយ lasted lasted
plan ផែនការ planned planned
expose បកអាក្រាត exposed exposed
tip ចុង tipped tipped
need ត្រូវការ needed needed
suit ឈុត suited suited
fold បត់ folded folded
decorate តុបតែង decorated decorated
disappear បាត់ disappeared disappeared
plough នង្គ័ល ploughed ploughed
ban ការហាមឃាត់ banned banned
protect ការពារ protected protected
reproduce ការផលិត reproduced reproduced
contain មាន contained contained
stretch កំណាត់ stretched stretched
notice សេចក្តីជូនដំណឹង noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links