English to Khmer Meaning of rough - រដុប


Rough :
រដុប

មិនស្មើគ្នា, រដុប, ស្រួច, ចេះសម្អាតខ្លួន, សាហាវ, យ៉ាងខ្លាំង, ទោរទន់, ខ្លាំង, ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង, រឹងមាំ, ក្រាល, មិនទៀងទាត់, ពាក្យជេរ, hillbillys, តម្លៃប្រេងឆៅ, ទំនោរធ្លាក់ចុះ, មិនសមរម្យ, គ្មានភាពរីកចម្រើន, ប្រេះ, ឈ្លើយ, កាំជ្រួចនិងកាំភ្លើង, រោមពេញខ្លួន, ខូច, សរុប, សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, រមាស់, ឡះឡះ, លូតលាស់, អី, ច្រាស់, ប្រៃ, មុត, អំពើហិង្សា, តឹងរ៉ឹង, ព្យុះ, ជូរចត់, ខឹងសម្បា, ស្នូរគ្រហឹម, រំខាន, Cavalier, ក្រអឺតក្រទម, រោម, ឈើ, ក្រាស់, ើ, ជាតិខ្លាញ់, អង្គុយ, មួយចំនួន, ប្រហែលការប៉ាន់ប្រមាណ, ជុំ, សេចក្តីសង្ខេប, អាក្រក់, យ៉ាងម៉ត់ចត់, ធ្ងន់ធ្ងរ, គ្រវី, ប្រហែល, ស្អាត, នៅមានទំហំធំ, ម្សៅ, ក្មេងទំនើង, Hooligans, ក្រណាត់, Heller, វិសមភាព, រលក, roughened

រដុបroughedបោកខ្លាំងroughestរដុបប្រហែលរដុបរដុប
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rough in English
Noun(1) the part of a golf course bordering the fairway where the grass is not cut short
Verb(1) prepare in preliminary or sketchy form
Adjective(1) having or caused by an irregular surface(2) (of persons or behavior(3) not quite exact or correct(4) full of hardship or trials(5) violently agitated and turbulent(6) unpleasantly harsh or grating in sound(7) ready and able to resort to force or violence(8) of the margin of a leaf shape; having the edge cut or fringed or scalloped(9) causing or characterized by jolts and irregular movements(10) not shaped by cutting or trimming(11) not carefully or expertly made(12) not perfected(13) unpleasantly stern(14) unkind or cruel or uncivil
Adverb(1) with roughness or violence (`rough' is an informal variant for `roughly'(2) with rough motion as over a rough surface
Examples of rough in English
(1) From a rough start, he has proven adroit at managing these public moments.(2) She wrapped her rough fingers round the soft material of the bag and bought it back to her original sitting place.(3) The animation is rough and basic, crafted well but never flashy or spectacular.(4) Admittedly they got off to a rough start, but she was a very casual person.(5) That day, the trek trough the rough terrain had already broken two of the wheels, and had to use two of their spares.(6) I do not think the man will come today; the seas are rough , and the horizon shows more storms to come.(7) How strong those gales turn out to be will determine whether the economy faces clear sailing or rough seas.(8) Her fingers curl against his hand, tiny sharp nails pressing his rough skin.(9) The trouble is that they are not rough or ÔÇÿwarehouseyÔÇÖ enough.(10) I was pushing him slowly over the edge that went off into a rough sea of destruction.(11) After a short pause, he heard the door open, followed by his uncle's rough voice before the latter finally appeared in his line of vision.(12) When I am drawing, I use pencils for rough drafts and pens for final copies since it makes my drawings look more professional.(13) After days of walking through rough terrain, my body is toned and supple.(14) He was harsh and demanding, rough and wild and erotic.(15) A group of rough looking men sat around a fire, drinking and laughing heartily.(16) She stayed up in the tree until a rough voice called out.
Related Phrases of rough
(1) rough draft ::
សេចក្តីព្រាងរដុប
(2) rough sea ::
សមុទ្រលំបាក
(3) rough up ::
រដុបឡើង
(4) rough estimate ::
ប៉ាន់ប្រមាណជារដុប
(5) rough copy ::
ច្បាប់ចម្លងលំបាក
(6) rough it ::
វាលំបាក
(7) rough cut ::
ការកាត់បន្ថយការលំបាក
(8) rough time ::
ពេលលំបាក
(9) rough-and-tumble ::
លំបាកនិងការធ្លាក់ចុះ
(10) rough diamond ::
ពេជ្រលំបាក
Synonyms
Adjective
1. uneven ::
មិនស្មើគ្នា
2. coarse ::
3. dry ::
ស្ងួត
4. gruff ::
gruff
5. sharp ::
មុត
6. violent ::
អំពើហិង្សា
7. careless ::
ដែលមិនចេះខ្វល់ខ្វាយ
8. boorish ::
boorish
9. turbulent ::
ភាពចលាចល
10. difficult ::
ការលំបាក
12. preliminary ::
បឋម
13. approximate ::
ប្រហាក់ប្រហែល
14. plain ::
ធម្មតា
15. boisterous ::
ខ្លាំង
16. bumpy ::
ក្រាល
17. harsh ::
អាក្រក់
18. rocky ::
ថ្ម
19. unsmooth ::
unsmooth
20. uncut ::
uncut
21. pugnacious ::
pugnacious
23. crude ::
តម្លៃប្រេងឆៅ
Noun
25. sketch ::
បង្ហាញប្រភេទរូបភាព
Verb
26. roughen ::
roughened
27. rough in ::
ការលំបាកក្នុងការ
Adverb
28. roughly ::
ប្រហែល
Antonyms
1. bald ::
ទំពែក
2. shorn ::
អន្តរាយ
3. smooth ::
រលូន
Different Forms
rough, roughed, rougher, roughest, roughing, roughly, roughness, roughs
Word Example from TV Shows
Things are gonna be a little rough
for the next couple weeks,

Things are gonna be a little ROUGH for the next couple weeks,

Breaking Bad Season 5, Episode 13

The guys might be right.
Sounds rough down there.

The guys might be right. Sounds ROUGH down there.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

Wow. That was
a little rough.

Wow. That was a little ROUGH.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 7

Rough night, Casey Jones?

Rough night, Casey Jones?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

Gentle men, rough men,
ugly men, pretty men, pretty girls.

Gentle men, ROUGH men, ugly men, pretty men, pretty girls.

Game of Thrones Season 3, Episode 7

English to Khmer Dictionary: rough

Meaning and definitions of rough, translation in Khmer language for rough with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rough in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'rough'

What rough means in Khmer, rough meaning in Khmer, rough definition, examples and pronunciation of rough in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History