English to Khmer Meaning of remove - យក


Remove :
យក

យក, ដកយកចេញ, ផ្ទុយគ្នា, បណ្តេញចេញ, ការដក, ការផ្លាស់ប្តូរ

យក, លួច, យកឡែក, ប្រមូលផ្តុំនៅ, សំណុំ, អនុវត្តទៅឆ្ងាយ, ការលុបបំបាត់ចោល, ការផ្លាស់ប្តូរ, ការផ្ទេរប្រាក់, លើកលែងតែ, ដក, ចាកចេញ, ស្ថាបនា, លុបចោល, បិទ, បង្កើន, បំផ្លាញ, ចុះ​ពី, ចេញ​មក, កូរ, សម្រាក, ផ្អាក, បំបែក, ប្រព្រឹត្ដល្មើស, បញ្ឈប់, ការបណ្តេញ, ទាត់ចោល, ច្រាន, សម្រង់, ដកស្រង់, លើក, ងើបឡើងវិញ, ការដកស្រង់, លុបបំបាត់, ធ្វ, ទាញ, គូរចេញ, និរប្រវេសន្ត, រត់​ទៅ​អោយ​ឆ្ងាយ, ស្លាប់, ហុចចេញ, ចាកចេញពី, ឧបករណ៍នៅតាមបណ្តោយ, គោលបំណងបង្វែរ, ជំនួស, បកប្រែ, នៅលីវ, ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ចេញ, ហែក, កាត់បន្ថយ, ធេវីអាេយផ្លាស់តីកន្លេង, ការលុបបំបាត់, បញ្ចប់, សម្រេច, សម្លាប់, ផ្គាប់, ដោះស្រាយ, ការសម្របសម្រួល, លាង, សំអាត, បន្សុទ្ធ, ប្រាសាទបុរាណ, បំបាត់ចោលនូវ, ផ្លាញ, ជំទាស់, សំណង, លាក់, បូមយក, បំភ្លេច, ដាក់មួយឡែក, កំណត់ឡែក, ដាក់ដាច់ពីគ្នា, គូរឆ្ងាយ, នាំទៅឆ្ងាយ, លុប​ចេញ, លុប

យកបានយកចេញយកជម្រើសចេញយកចេញ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of remove in English
Noun(1) degree of figurative distance or separation
Verb(1) remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract(2) remove from a position or an office(3) dispose of(4) cause to leave(5) shift the position or location of, as for business, legal, educational, or military purposes(6) go away or leave(7) kill intentionally and with premeditation(8) get rid of something abstract
Examples of remove in English
(1) Finally, make sure to clean brushes and foundation sponges weekly to remove makeup buildup and keep them fresh, soft, and supple.(2) Echoes of scripture, which abound in Map's text, provide examples of echoes at a considerable remove from the original.(3) This seems a far remove from the ÔÇÿYour country needs youÔÇÖ call to arms which galvanised Western nations in the past.(4) Scenes like this, directed at a remove , give this film a random, almost post-apocalyptic feel.(5) To the laughter of those around me, I marched him to the creek and sat down to remove my boots before pulling him into the water.(6) The cultural remove between medical colonizers and the medically colonized is even starker than elsewhere.(7) Economic realities have helped to remove the old stigma associated with renting.(8) And this poll was taken during that crucial cabinet meeting that decided it would remove him at some date and time to be specified.(9) Like Theo, I participate in the mourning of the American repertory circuit from somewhat of a remove .(10) And I don't think it'd be fair to remove him at this point in time.(11) The problem becomes that the actual spirit of giving to those less fortunate is placed at a remove .(12) at this remove , the whole incident seems insane(13) I was at a huge remove from any of the Troubles - they didn't impact on my life other than on the television news.(14) If El Greco painted at a remove from reality, using figurines as models, that was because he opted to do so.(15) The implementation of this policy would remove risks associated with environmental tobacco smoke.(16) Once limiting beliefs are discovered you are in a position to remove them.
Related Phrases of remove
(1) to remove ::
ដើម្បីយកចេញ
(2) remove from ::
យកចេញពី
(3) remove barriers ::
យកឧបសគ្គ
(4) remove the peel ::
peel យកចេញ
(5) remove the waste from ::
យកកាកសំណល់ពី
Synonyms
Verb
1. detach ::
ផ្ដាច់
3. take out ::
យកចេញ
5. clean off ::
លាងសមាតបិទ
6. dismiss ::
ទាត់ចោល
7. withdraw ::
ដក
8. delete ::
លុប
9. uproot ::
ដក
11. get rid of ::
កម្ចាត់
12. take ::
យក
13. transfer ::
ការផ្ទេរប្រាក់
14. absent ::
អវត្តមាន
15. bump off ::
bump បិទ
Antonyms
1. don ::
កុំ
Different Forms
remove, removed, removes, removing
Word Example from TV Shows
The queen intends to remove
your family from power.

The queen intends to REMOVE your family from power.

Game of Thrones Season 5, Episode 10

I'm about to remove
the locus coeruleus,

I'm about to REMOVE the locus coeruleus,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 16

as I call the authorities
so they may remove

as I call the authorities so they may REMOVE

The Big Bang Theory Season 5, Episode 2

Remove her collar before you bury her.

Remove her collar before you bury her.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

I'll take them to the Sept,
and I'll remove the High Sparrow's head

I'll take them to the Sept, and I'll REMOVE the High Sparrow's head

Game of Thrones Season 6, Episode 6

English to Khmer Dictionary: remove

Meaning and definitions of remove, translation in Khmer language for remove with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of remove in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'remove'

What remove means in Khmer, remove meaning in Khmer, remove definition, examples and pronunciation of remove in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History