English to Khmer Meaning of make - ធ្វើឱ្យ


Make :
ធ្វើឱ្យ

ធ្វើឱ្យ, ធ្វើ, ប្រព្រឹត្ត, ការអនុវត្តន៍, boggling, កសាង, ប្រឌិត, បង្កើត, កាក់, រៀបចំ, ដាក់, ដាក់នៅក្នុង, សំណុំ, កន្លែង, បង្កើន, ញាស់, ប្រភព, ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច, បំពាក់, ផែនការ, ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចឡើង, ស្ថាបនា, ទម្រង់បែបបទ, មានចំនួន, សម្រេចបាននូវ, រកប្រាក់ចំណូល, ទទួលបាន, សំរេចបាន, ការកើនឡើង, តែង, គូរ, សរសេរ, ប្រាក់ចំណេញ, ឈានដល់, ចាកចេញពី, ចូលទៅ, នាំឡើង, រមណីយដ្ឋាន, ចេញ, បំពេញ, បានបញ្ចប់, ធ្វើឱ្យល្អ, កញ្ចប់, អនុវត្ត, តាម​រយៈ​ការ​អនុវត្ត, បង្ក, មូលហេតុ, នាំមក​នូវ, ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការកើនឡើងទៅ, ឱកាស, ព្យាបាល, មានឥរិយាបទ, ទង្វើ, កិច្ចព្រមព្រៀង, ការ​ធ្វើ​ដំណើរ, កំណត់ចេញ, យកផ្លូវ, ចុះ​ពី, ទិន្នផល, ផលិត, ឈ្នួលទាប, សន្និដ្ឋាន, ទាញយក, ឆ្លង, ចូលទៅនៅតាមបណ្តោយ, ចុះសម្រុង, ទៅមុខ, ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ, ចូលរួម, ផ្តល់ការងារ, ចាប់ផ្តើម, ណែនាំ, យក​ចូល, សម្ពោធ, វិទ្យាស្ថាន, ផ្តួចផ្តើម, ផ្សិត, ការអភិវឌ្ឍ, ដ្រាយ, ពង្រឹង, អះអាង, គិត, គិតឡើង, កូដកម្មចេញ, ម៉ូដ, ការងារ, ជិះ, ការផ្លាស់ប្តូរ, ឆ្លងកាត់, រូបរាង, តួលេខ, អនុលោមតាម, រចនាសម្ព័ន, ការ​តែង​និពន្ធ, ថ្នាក់, ប្រភេទ, ក្រុម, ថ្នាក់ទី, ជួរ, របៀប, ប៍ន, សំណង់, អគារ, ការធ្វើ, ឡើងរឹងរបស់លិង្គ, ធ្វើការ, បានដាក់តាមរយៈការ, គ្រប់គ្រង

ធ្វើឱ្យធ្វើឱ្យមានunmakeunmakes
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of make in English
Noun(1) a recognizable kind(2) the act of mixing cards haphazardly
Verb(1) engage in(2) give certain properties to something(3) make or cause to be or to become(4) cause to do; cause to act in a specified manner(5) give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally(6) create or manufacture a man-made product(7) make, formulate, or derive in the mind(8) compel or make somebody or something to act in a certain way(9) create by artistic means(10) earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages(11) create or design, often in a certain way(12) to compose or represent(13) reach a goal(14) be or be capable of being changed or made into(15) make by shaping or bringing together constituents(16) perform or carry out
Examples of make in English
(1) I find the flesh of the sweet potato makes a lovely smooth gnocchi so I often make this dish for supper.(2) his alleged quest to make it with the world's most attractive women(3) How kind of you to take the trouble to write and make such a tempting invite.(4) Only thing is, we now have to get back to Wimbledon to pick up the car to make a 1pm lunch date in Folkestone!(5) these dogs seldom make the news(6) Business is so good that Yuen and her partner have to make trips twice a week to bring in new stock.(7) make a list of all the points you can think of(8) How many are there? I make it sixteen(9) this will make a real mess of your work(10) decorative features make brickwork more interesting(11) don't forget to make your bed!(12) they didn't always make it on time(13) According the comments, I don't know how to make a bed properly.(14) The match was so much enjoyed by all concerned that it was unanimously agreed to make this the first of a regular series.(15) It usually takes at least two or three people to order enough dishes to make a good Chinese meal.(16) to make sb angry
Related Phrases of make
(1) make sure ::
ធ្វើ​អោយ​ប្រាកដ
(2) make love ::
ធ្វើឱ្យសេចក្ដីស្រឡាញ់
(3) make out ::
ធ្វើ​ឱ្យ​ចេញ
(4) make sense ::
ធ្វើ​ឱ្យ​យល់
(5) make a wish ::
ធ្វើឱ្យបំណងមួយ
(6) make it ::
ធ្វើឱ្យវា
(7) make money ::
រកលុយ
(8) make the bed ::
ធ្វើ​គ្រែ
(9) make friends ::
រាប់អាន​មិត្ត​ភក្តិ
Synonyms
Noun
1. brand ::
ម៉ាក
2. character ::
តួអក្សរ
3. shuffle ::
សាប់
Verb
4. construct ::
ស្ថាបនា
5. force ::
កម្លាំង
6. cause ::
មូលហេតុ
7. perform ::
អនុវត្ត
8. appoint ::
តែងតាំង
9. formulate ::
បង្កើត
10. perpetrate ::
perpetrate
11. acquire ::
ទទួលបាន
12. prepare ::
រៀបចំ
13. reach ::
ឈានដល់
14. utter ::
ទាំងស្រុង
15. be ::
ជាការ
16. gain a place in ::
ទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុង
17. catch ::
ផលនេសាទ
18. do ::
ធ្វើ
19. name ::
ឈ្មោះ
20. produce ::
ផលិត
22. create ::
បង្កើត
23. build ::
កសាង
24. draw ::
គូរ
25. get ::
ទទួលបាន
26. take ::
យក
27. clear ::
ច្បាស់ណាស់
28. give ::
ផ្តល់ឱ្យ
29. defecate ::
បត់ជើងតូចធំ
30. score ::
ពិន្ទុ
31. work ::
ការងារ
32. stimulate ::
ជំរុញ
33. establish ::
បង្កើត
34. arrive at ::
មកដល់នៅ
35. form ::
ទម្រង់បែបបទ
37. fix ::
ជួសជុល
38. relieve oneself ::
បំបាត់ខ្លួនឯង
Antonyms
1. dismantle ::
រុះរើ
2. dismember ::
បំបែកចំណីអាហារ
3. strike ::
ការធ្វើកូដកម្ម
Different Forms
make, makes, unmake, unmakes
Word Example from TV Shows
You think Amy's the first person
to make fun of me

You think Amy's the first person to MAKE fun of me

The Big Bang Theory Season 12, Episode 6

Hey, she just sells drugs,
I had to make them.

Hey, she just sells drugs, I had to MAKE them.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

You both make excellent points.

You both MAKE excellent points.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

We make a good team.

We MAKE a good team.

Breaking Bad Season 5, Episode 15

It means,

It means, "Let's MAKE a deal."

Breaking Bad Season 2, Episode 7

English to Khmer Dictionary: make

Meaning and definitions of make, translation in Khmer language for make with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of make in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'make'

What make means in Khmer, make meaning in Khmer, make definition, examples and pronunciation of make in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History