English to Khmer Meaning of turn - វេន


Turn :
វេន

វេន, ការប្រកួត, គ្រាប់ឡុកឡាក់, បណ្តា, សាខា, រឿង, ការផ្លាស់ប្តូរ, ជម្រើស, បំរែបំរួល, ង, ងាក, ពត់, ទំនោរចិត្ដ, ផ្លូវវាង, ការបង្វិល, វិលវល់, ខ្យល់, ពេល, ពេលថ្ងៃ, រយៈពេល, ជាប់ដែនទឹកទាំងនោះ, ច្រាំង, សាងសង់ទាំង, ចំណុច​របត់, ទីជ, វិបត្តិ, ចំណុច, ផ្លាត, ឃ្លា, ជុំ, ធាតុ, ដំណាក់កាល, ថ្នាក់, ជំនាន់, ប្រភេទ, រចនាប័ទ្ម, ផ្ទាល់ខ្លួន, អ្នកសង្កេតការណ៍, ការអនុវត្តន៍, ចិត្តគំនិត, និន្នាការ, ភាពលំអៀង, សម្បទា, ទំនោរ, ឱកាស, គោលបំណង, ឧទាហរណ៍, ការបញ្ចេញសំឡេង, ឥរិយាបថដែលមានគំនិតអាក្រក់, របៀប, ទម្រង់បែបបទ, អាសនៈគាត់ត្រូវ, ស្រស់, បន្ទប់តូច, ខ្សែកោង, ជ្រុង, កាត់, ប្រសព្វ

វេន, និន្នាការ, អំពី-វេន, អំពីមុខ, កើនឡើង, ធ្លាក់ចុះ, ជាការ, ចូលទៅ, ទទួលបាន, ខ្យល់, ពត់, ត្រឡប់មកវិញ, បង្វិល, ញាក់, កង់, ការផ្លាស់ប្តូរ, លុបចោល, ស្រស់, ផ្តល់ឱ្យត្រឡប់មកវិញ, ត្រឡប់​ក្រោយ, ការផ្ទេរប្រាក់, ជំនួស, ចុរ, គ្មានម្ចាស់, បរិមាណ, meandering, នាំ, មុខ, រកមើល, ស្ថាបនា, ទម្រង់បែបបទ, មានចំនួន, បង្កើត, កសាង, ជូរ, បង្ហាញ, សំណុំ, ទុំ, ក្លាយទៅជា, បញ្ចប់ដោយ, ដាក់, កាត់បន្ថយ, ការធ្លាក់ចុះ, ផាបតេរ, កោងចុះ, drooping, ធ្នូ, បញ្ជាក់ថា, រមៀល, បកប្រែ, បកស្រាយ, ដាក់នៅក្នុង, កន្លែង, ការរត់, ដ្រាយ, ការប្រព្រឹត្ដ, ផ្ញើ, អាសយដ្ឋាន, បញ្ជូន, despatches, ការធ្វើកូដកម្ម, បង្ហាញថា, ជ្រុងទេរ, wreath, ចូលរួម, ប្រយ័ត្ន, ចំណាំ, សេចក្តីជូនដំណឹង, សង្កេត, អនុវត្ត, ការប្រើ, ដាក់ឱ្យ, Linda នៅក្រៅឆាក, ខុសគ្នា, ចំណូល

វេនបានប្រែក្លាយងាកការបត់
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of turn in English
Noun(1) a circular segment of a curve(2) the act of changing or reversing the direction of the course(3) (game(4) an unforeseen development(5) a movement in a new direction(6) the act of turning away or in the opposite direction(7) turning or twisting around (in place(8) a time period for working (after which you will be relieved by someone else(9) (sports(10) a short performance that is part of a longer program(11) a favor for someone(12) taking a short walk out and back
Verb(1) change orientation or direction, also in the abstract sense(2) undergo a transformation or a change of position or action(3) undergo a change or development(4) cause to move around or rotate(5) change to the contrary(6) pass to the other side of(7) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(8) let (something(9) move around an axis or a center(10) cause to move around a center so as to show another side of(11) to send or let go(12) to break and turn over earth especially with a plow(13) shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel(14) change color(15) twist suddenly so as to sprain(16) cause to change or turn into something different;assume new characteristics
Examples of turn in English
(1) turn the oven to 200Ôö¼Ôûæ(2) With summer now a memory, and the leaves beginning to turn , its time to prepare to put your boat away for the winter.(3) The engine stirred after the third turn of the key, emitting the guttural gurgle of a badly tuned rally car.(4) In 1993, at the age of 81, Gunnar made himself a wood lathe specifically to turn spheres.(5) they were asked to turn their cards face down(6) it gave me quite a turn!(7) When it got to this point in the game, this was the only time John could go out and turn everything loose.(8) To many in Scotland, Smith is just a comic turn and it's often taken outsiders to recognise her ability to do more than just drop one-liners.(9) she had a nasty turn in the middle of the night(10) However, around the turn of the 15th century, the practice began of having a small chorus sing polyphonically.(11) Industry observers say that the sudden turn of events in the industry has to be assimilated with a note of caution.(12) Do up all buttons, snaps, zippers, etc. before washing and turn the garment inside out.(13) Events in the office continue to take a turn for the surreal.(14) Michael J Fox does a good turn as the voice of Milo, and James Garner's Rourke is evil enough to be engaging.(15) Not wanting to be embarrassed, I shot a 47 on the front nine and really bore down after the turn .(16) They were still active in Central Otago after the turn of the century.
Related Phrases of turn
(1) turn on ::
បើក
(2) turn right ::
បត់​ស្តាំ
(3) in turn ::
ដល់វេន
(4) turn left ::
បត់ឆ្វេង
(5) turn over ::
បើកនៅលើ
Synonyms
Noun
1. rotation ::
ការបង្វិល
2. change of direction ::
ការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ
3. bend ::
ពត់
4. opportunity ::
ឱកាស
5. service ::
សេវាកម្ម
6. bout ::
ការប្រកួត
7. twist ::
ស្រស់
8. play ::
លេង
9. spell ::
អក្ខរាវិរុទ្ធ
10. turn of events ::
វេននៃព្រឹត្តិការណ៍
11. bit ::
ប៊ីត
12. turning ::
ងាក
13. crook ::
កោង
14. good turn ::
វេនល្អ
Verb
16. change direction ::
ទិសដៅការផ្លាស់ប្តូរ
17. bend ::
ពត់
18. aim at ::
គោលបំណង​នៅក្នុង
19. sprain ::
ការកាច់
20. become ::
ក្លាយទៅជា
21. convert ::
បម្លែង
22. reach ::
ឈានដល់
23. take up ::
យកឡើង
24. move on to ::
ផ្លាស់ទីទៅ
25. move around ::
ផ្លាស់ទីនៅជុំវិញ
26. release ::
ការចេញផ្សាយ
27. plow ::
នង្គ័ល
28. reverse ::
បញ្ច្រាស
29. call on ::
ហៅ
30. turn over ::
បើកនៅលើ
31. ferment ::
មេ
32. wrench ::
ម៉ាឡេត
33. grow ::
កើនឡើង
Different Forms
turn, turned, turns
Word Example from TV Shows
Turn left here,
and see if he turns with us.

Turn left here, and see if he TURNs with us.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

No matter how tough things get,\Nchildren always turn out OK.

No matter how tough things get,
children always TURN out OK.

Money Heist Season 1, Episode 10

I'm not gonna turn you in, Ted.

I'm not gonna TURN you in, Ted.

Breaking Bad Season 2, Episode 11

You wanna turn yourself
into some sort of robot?

You wanna TURN yourself into some sort of robot?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

Didn't think you could turn the theme
from Walking Dead into a lullaby.

Didn't think you could TURN the theme from Walking Dead into a lullaby.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

English to Khmer Dictionary: turn

Meaning and definitions of turn, translation in Khmer language for turn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of turn in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'turn'

What turn means in Khmer, turn meaning in Khmer, turn definition, examples and pronunciation of turn in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History