English to Khmer Meaning of strike - ការធ្វើកូដកម្ម


Strike :
ការធ្វើកូដកម្ម

ការធ្វើកូដកម្ម, ដើរ​ចេញ, ទទឹង, ប្រវែង, រដូវកាល, ពេលសមរម្យ

បុក, ការធ្វើកូដកម្ម, ដាក់, ចាប់អារម្មណ៍, infatuated, រងរបួស, Zap, វាយ, បម្រើ, រោងចក្រ, ឈានដល់, បម្រើចេញ, ដើរ​ចេញ, សម្លាប់, ផ្តួល, ខ្សោះជាតិទឹក, បញ្ចេញ, ខកចិត្ត, លេង, ស្តាប់, សម្លេងកញ្ចែ, ឈើ, មុត, Gore, មូលបត្របំណុល, រង​ការ​វាយ​ដំ, ការផ្លាស់ប្តូរ, អង្គ​ចងចាំ, ទោស, គ្រប់គ្រងសម្រាប់ការណែនាំ, ការណែនាំពីការគ្រប់គ្រង, យករំពាត់វាយ, អាហារ​ប៊ូ​ហ្វេ, បន្ទុះ, ឆក់, អាក្រក់, ខាំ, រដ្ឋប្រហារ, ច្រៀងនៅ, របួស, បង្កឡើង, ផោន, ផ្តួអំពី, ភួយ, ចូលនិវត្តន៍, ដក, ដោយឡែកពីគ្នា, ផ្ដាច់, ត្រា, គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍, បោះពុម្ព, កាសែត, សញ្ញា, ចិញ្ចៀន, jar នៅលើ, Ding, បន្លឺ​ក​ណ្តឹ​ង​មួយ, សំឡេងគងមួយ, បង្ហាញថា, វេន, មកឡើង, កើនឡើង, លេចឡើង, ក្រោកឡើង!, ឡើង, វិវឌ្ឍ, ពន្លក, ប្រភព, នឹកចាំ, តាមផ្លូវមួយ, អនុម័តវិធីសាស្រ្តមួយ, Wende, ចាកចេញពីចេញ, ការលុបបំបាត់, គ្រប់គ្រង, ចំណែក, ជាប់, លិច

ការធ្វើកូដកម្មកូដកម្ម
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of strike in English
Noun(1) a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions(2) an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective(3) a gentle blow(4) a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball(5) (baseball(6) a conspicuous success
Verb(1) deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon(2) have an emotional or cognitive impact upon(3) hit against; come into sudden contact with(4) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(5) indicate (a certain time(6) affect or afflict suddenly, usually adversely(7) stop work in order to press demands(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) attain(10) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(11) cause to form (an electric arc(12) find unexpectedly(13) produce by ignition or a blow(14) remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line(15) cause to experience suddenly(16) drive something violently into a location
Examples of strike in English
(1) In Lahore again 4,000 railway employees also went on strike .(2) if they do strike oil, there will be another test well in a year's time(3) I will strike his name from the list(4) But instead of going in the gutter, the ball hooked into the pocket for a strike .(5) It will be the theatrical cut for every country - that's based on it costing too much to go back and do an uncut version for other markets, and strike new prints.(6) to strike a sliotar(7) Reid says hunters and trappers tried to strike a compromise by agreeing to strictly limited hunting and trapping seasons.(8) While they do want an attack, a military strike , they're saying don't rush into it.(9) after two years he was able to strike out on his own(10) Unlike many of nature's deadly forces, earthquakes almost always strike without warning.(11) In the 1956 war in the Sinai, Israel proved that a preemptive strike could delay an enemy's preparation for war for years.(12) He's trying to grow cuttings, but doesn't even know which part of the plant is best to strike from.(13) Piazza was down one strike and no balls when he slammed Rivera's second pitch deep to center field.(14) She's adamant that she'll begin an indefinite hunger strike once she reaches jail.(15) Police believe he would have taken his assault further had he not been interrupted, and say this violent and dangerous man could strike again.(16) I do not blame film-makers for creating films for the medium it is likely to make the most money, but when you intend to strike Imax prints, please make the effort to use the medium.
Related Phrases of strike
(1) to strike ::
ធ្វើកូដកម្ម
(2) strike down ::
ប្រហារ
(3) strike out ::
កូដកម្មចេញ
(4) on strike ::
ការវាយប្រហារ
(5) strike up ::
កូដកម្មឡើង
(6) go on strike ::
ទៅលើការធ្វើកូដកម្ម
(7) strike back ::
ត្រឡប់មកវិញធ្វើកូដកម្ម
(8) lightning strike ::
រន្ទះបាញ់
(9) strike a pose ::
កូដកម្មបង្កមួយ
Synonyms
Noun
1. industrial action ::
សកម្មភាព​ឧស្សាហកម្ម
3. find ::
ស្វែងរក
4. work stoppage ::
ការឈប់ពីការងារ
5. tap ::
ម៉ាស៊ីន
6. smash ::
បុក
7. ten-strike ::
ដប់នាក់ធ្វើកូដកម្ម-
Verb
8. hit ::
បុក
9. bang ::
បន្ទុះ
10. crash into ::
ការធ្លាក់ចូលទៅក្នុង
11. ignite ::
ឆេះ
12. attack ::
ការវាយប្រហារ
13. affect ::
ប៉ះពាល់ដល់
14. achieve ::
សម្រេចបាននូវ
16. assume ::
សន្មត់
17. discover ::
រកឃើញ
18. occur to ::
កើតមានឡើងទៅ
19. seem to ::
ហាក់ដូចជា
20. take industrial action ::
ចាត់វិធានការឧស្សហកម្ម
21. lower ::
ទាប
22. go ::
ចូលទៅ
23. coin ::
កាក់
24. chance upon ::
ឱកាសនៅលើ
25. come to ::
មកកាន់
26. strickle ::
strickle
27. impress ::
គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍
28. walk out ::
ដើរ​ចេញ
29. fall ::
ធ្លាក់ចុះ
30. expunge ::
រួចផុត
31. take ::
យក
Antonyms
1. assemble ::
ប្រមូលផ្តុំ
2. construct ::
ស្ថាបនា
Different Forms
strike, strikes
Word Example from TV Shows
To strike?

To STRIKE?

Game of Thrones Season 2, Episode 8

...by sending me Internet banality.
Strike one.

...by sending me Internet banality. Strike one.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

Strike your banners,
come to me before dawn,

Strike your banners, come to me before dawn,

Game of Thrones Season 2, Episode 4

who can strike some people

who can STRIKE some people

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

Now you will try to strike me.

Now you will try to STRIKE me.

Game of Thrones Season 1, Episode 3

English to Khmer Dictionary: strike

Meaning and definitions of strike, translation in Khmer language for strike with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of strike in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'strike'

What strike means in Khmer, strike meaning in Khmer, strike definition, examples and pronunciation of strike in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History