English to Khmer Meaning of slow - យឺត


Slow :
យឺត

យឺត, បន្តិចម្តង, អាេយថ្នាមរមងាប់ការឈឺចាប់, ស្រាល, ភាពស្ងប់ស្ងាត់, ធ្លាក់ចុះ, រវៃ, ទាត់, ចុង, យឺតយ៉ាវ, បន្តោង, ថយក្រោយ, យឺតជើង, រលុង, ធុញទ្រាន់, អាក្រក់, ឈឺ, ជនក្រីក្រ, ខ្យងកំណើន, ទាប, ខ្ជិល, ធ្ងន់, សាមញ្ញ, ឆ្កួត, មិនយល់, ឈើក្បាល, ល្ងង់, គ្មានគំនិត

យ៉ាង​យឺត, យឺត, បន្តិចម្តង, ចុង, ពន្យាពេល, ផ្អាក, កាន់, ដាក់ត្រឡប់មកវិញ, អូសបន្លាយ, នៅពីក្រោយ

យឺតធ្លាក់ចុះយឺតយឺតបំផុតការធ្លាក់ចុះយ៉ាង​យឺតយឺតថយចុះ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of slow in English
Verb(1) lose velocity; move more slowly(2) become slow or slower(3) cause to proceed more slowly
Adjective(1) not moving quickly; taking a comparatively long time(2) at a slow tempo(3) slow to learn or understand; lacking intellectual acuity(4) (used of timepieces(5) so lacking in interest as to cause mental weariness(6) (of business, or slow
Adverb(1) without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly'(2) of timepieces
Examples of slow in English
(1) My film was too slow , and I didn't get any good pictures.(2) She has shown aptitude on fast and slow ground, is trained by a very able handler who thinks plenty of her and possibly has plenty more to come.(3) The term passing lanes implies that the road is divided into slow and fast moving traffic lanes.(4) Since business is slow , the woman has time to be intrigued by the mystery.(5) It was clear that the majority of drivers felt that this signage was either redundant or in error and few were driving at 50 mph, even in the slow lane.(6) Move in slow with your face towards hers and slightly tilt your head so you don't bump noses.(7) Still, transactions were delayed, data was missing and system performance was slow .(8) Rice, meat, and vegetables are placed in huge containers covered with hot charcoals and heated by slow fire underneath.(9) Most of our boxes are unpacked now but there's chaos everywhere and it's a slow process of getting everything sorted out.(10) And soon breakfast and the beautiful fact that Thomas is slow , quiet and dull in the mornings.(11) They drive a taxi to support their extended family, but business is slow , they said, with the Palestinian economy in tatters.(12) Scientists hope patients will adapt, though the learning process might be slow , like a child beginning to recognise shapes and colours.(13) Lau, who has over 20 years of experience as a chef, said each soup is simmered on a slow fire for more than 10 hours.(14) Roast one sweet potato with the skin in a slow oven until the potato is soft.(15) Yet the slow process of reconstruction, following the ravages of a diamond-fuelled civil war, continues.(16) To sum up, to show action and movement, select a slow shutter speed and stand side on to the action.
Related Phrases of slow
(1) slow motion ::
ចលនា​យឺត
(2) too slow ::
យឺតពេក
(3) very slow ::
យឺត​ណាស់
(4) go slow ::
ចូរ​ទៅ​យឺត
(5) slow up ::
យឺតឡើង
(6) slow-witted ::
ដៃទាំងគូយឺត
(7) slow speed ::
ល្បឿនយឺត
(8) slow but sure ::
យឺត​ប៉ុន្តែ​ប្រាកដ
Synonyms
Adjective
1. unhurried ::
unhurried
2. long-drawn-out ::
គូរចេញជាយូរមកហើយ
3. obtuse ::
obtuse
4. reluctant ::
ការស្ទាក់ស្ទើរ
5. sluggish ::
ធ្លាក់ចុះ
6. dull ::
រិល
7. boring ::
គួរឱ្យធុញ
Adverb
8. easy ::
ងាយស្រួលក្នុងការ
9. behind ::
នៅពីក្រោយ
Verb
10. reduce speed ::
កាត់បន្ថយល្បឿន
11. take it easy ::
បន្ធូរ​អារម្មណ៍
13. decelerate ::
ធ្លាក់ចុះ
14. slow up ::
យឺតឡើង
Antonyms
1. breakneck ::
breakneck
2. brisk ::
លឿន
3. dizzy ::
វិលមុខ
4. fast ::
ដែលមានល្បឿនលឿន
5. flying ::
ហោះ
6. hasty ::
ប្រញាប់
7. lightning ::
រន្ទះ
8. meteoric ::
Meteor របស់
9. quick ::
រហ័ស
10. rapid ::
យ៉ាងឆាប់រហ័ស
11. running ::
ការរត់
12. swift ::
តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT
Different Forms
slow, slowed, slower, slowest, slowing, slowly, slowness, slows
Word Example from TV Shows
Too slow?

Too SLOW?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

So you told her you wanted
to slow things down?

So you told her you wanted to SLOW things down?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

"He who is SLOW to anger is better than the mighty."

The Big Bang Theory Season 9, Episode 24

Slow down. Slow down.
Please, slow down.

Slow down. Slow down. Please, SLOW down.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

One, if he's slow.

One, if he's SLOW.

Game of Thrones Season 5, Episode 4

English to Khmer Dictionary: slow

Meaning and definitions of slow, translation in Khmer language for slow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of slow in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'slow'

What slow means in Khmer, slow meaning in Khmer, slow definition, examples and pronunciation of slow in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History