English to Khmer Meaning of short - ខ្លី


Short :
ខ្លី

សង្ខេប, អក្សរកាត់, ខ្លី

ខ្លី, សង្ខេប, សេចក្តីសង្ខេប, ករណីសង្ខេប, តិចតួច, ទាប, បន្តិច, នាទី, តិច, ប៉ុន្មាន, ក្រោមការ, តូច, ខ្នាតតូច, បន្តិចបន្តួច, ងាយស្រួល, ថយក្រោយ, ប្រសិទ្ធភាព, ការចុះខ្សោយ, ផ្តល់ឱ្យ-ឆ្ងាយ, មានភាពមិនល្អឥតខ្ចោះ, ទាបជាង, កង្វះ, មួយរំពេច, ការរំខាន, ធម្មតា, ចៃដន្យ, នៅក្បែរ, នៅ​ជិត, ជិតមកដល់ហើយ, អ្នកជិតខាង, ថយចុះ, ខ្វះខាត, ជម្ងឺ, តូចចង្អៀត, កេរ្តិ៍ឈ្មោះអាសោ, អពមង្គល, មិនត្រឹមត្រូវ, បាស, ទន់, ស្ងាត់, ខាងក្រោមស្តង់ដារ, woven យ៉ាងជិតស្និទ្ធ, ជិត grained, ក្មេងជាងវ័យ, សេះ

ខ្លី, មួយរយៈខ្លី, នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី, នៅក្នុងការសង្ខេប, ក្នុងរយៈពេលខ្លី

ខ្លីshortedខ្លីខ្លីបំផុតShortiesខ្លីshortishយ៉ាង​ខ្លីពិបាកខ្លីShorty
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of short in English
Noun(1) the location on a baseball field where the shortstop is stationed(2) accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference(3) the fielding position of the player on a baseball team who is stationed between second and third base
Verb(1) cheat someone by not returning him enough money(2) create a short circuit in
Adjective(1) primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration(2) (primarily spatial sense(3) low in stature; not tall(4) of insufficient quantity to meet a need(5) (of memory(6) not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices(7) of speech sounds or syllables of relatively short duration(8) less than the correct or legal or full amount often deliberately so(9) lacking foresight or scope(10) tending to crumble or break into flakes due to a large amount of shortening(11) marked by rude or peremptory shortness
Adverb(1) quickly and without warning(2) without possessing something at the time it is contractually sold(3) clean across(4) at some point or distance before a goal is reached(5) so as to interrupt(6) at a disadvantage(7) in a curt, abrupt and discourteous manner
Examples of short in English
(1) Often Roth and his cohorts exchange short essays instead of speaking to one another.(2) We'll continue our conversation with both of these senators after a short break.(3) Reading a book of plays is another great way to get some reading in when you're short on time.(4) Supplies were so short that the Japanese resorted to cannibalism, eating the flesh of prisoners and their own troops.(5) Traditionally Pergia weddings are short and the crowd clears out quickly afterwards.(6) There will be tough competition with Northerly, which will also be at short odds.(7) The intent of this short book is for it to be used as a simple and direct guide in a time of great danger.(8) I was fielding at short leg and had the best seat in the house.(9) You look back at the last two or three years, you have a short memory, so you think it will always be thus.(10) There is a fan nearby which fills one ear with white noise and makes me slightly giddy as if I had drunk a short .(11) The Prime Minister's speech was short on any vision that addressed those matters.(12) Two short years was enough to take me from imagining what it must be like to be that person, to actually being that person!(13) If a short squeeze occurs and enough short sellers buy back the stock, the price could go even higher.(14) For as much as I enjoyed my short walk along the river day before yesterday, I really paid for it.(15) From the Roemer it's only a short walk to the banks of the Main River.(16) Bevan was said to have a weakness against the short ball and was restricted to playing limited overs cricket.
Related Phrases of short
(1) in short ::
នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី
(2) short story ::
រឿង​ខ្លី
(3) short hair ::
សក់​ខ្លី
(4) too short ::
ខ្លី​ពេក
(5) short-term ::
រយៈ​ពេល​ខ្លី
(6) short time ::
រយះ​ពេល​ខ្លី
(7) short of ::
ខ្លីនៃ
(8) life is short ::
ជីវិត​គឺ​ខ្លី
Synonyms
Adjective
1. small ::
តូច
2. concise ::
សង្ខេប
3. brief ::
សង្ខេប
4. scarce ::
ខ្វះខាត
5. curt ::
Curt
6. inadequate ::
មិនគ្រប់គ្រាន់
7. forgetful ::
ភ្លេច
8. little ::
តិចតួច
9. scant ::
ខ្វះខាត
10. shortsighted ::
គិតវែងឆ្ងាយ
Adverb
12. unawares ::
មិនដឹង
Noun
14. shortstop ::
shortstop
Verb
16. short-circuit ::
សៀគ្វីខ្លី
17. short-change ::
-ការផ្លាស់ប្តូរខ្លី
Antonyms
1. high ::
ខ្ពស់
2. lofty ::
ខ្ពស់
3. tall ::
ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់
4. towering ::
ខ្ពស់
Different Forms
short, shorted, shorter, shortest, shorties, shorting, shortish, shortly, shortness, shorty
Word Example from TV Shows
May your forever
be blissfully short.

May your forever be blissfully SHORT.

Westworld Season 2, Episode 2

Have you told your parents you're dating
this short glass of skimmed milk yet?

Have you told your parents you're dating this SHORT glass of skimmed milk yet?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 23

No, if I'm there alone people might think
I'm just a really short person from Avatar.

No, if I'm there alone people might think I'm just a really SHORT person from Avatar.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5

And for 8,000 years,
we've fallen short of that oath.

And for 8,000 years, we've fallen SHORT of that oath.

Game of Thrones Season 5, Episode 5

It's just short
for Massimino.

It's just SHORT for Massimino.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Khmer Dictionary: short

Meaning and definitions of short, translation in Khmer language for short with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of short in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'short'

What short means in Khmer, short meaning in Khmer, short definition, examples and pronunciation of short in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History