English to Khmer Meaning of shape - រូបរាង


Shape :
រូបរាង

រូបរាង, ទម្រង់បែបបទ, fervid, ការធ្វើ, តួលេខ, អនុលោមតាម, ធ្វើឱ្យ, រចនាសម្ព័ន, បង្កើត, ការ​តែង​និពន្ធ, កសាង, អគារ, ផ្សិត, ស្បេ, ជាគូ, ប្រភេទ, ការរចនា, ក្រាហ្វ, ផែនការ, បង្ហាញប្រភេទរូបភាព, ដ្យាក្រាម, ចម្លាក់, រូបតំណាង, អត់ចេះសោះ, ចាប់កំណើត, សរីរាង្គ, រាងកាយ, ជាផ្នែកមួយ, ជើង, ធាតុផ្សំ, ម៉ាទ្រីស, ការសម្ដែង, បោះ, លក្ខណៈ, រមណីយដ្ឋាន, កន្លែង, ការកាន់កាប់, ក្រុមហ៊ុន, បន្លំ, សម្លៀកបំពាក់, ទំហំ, ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់, ឥរិយាបទ, កាត់, លំនាំ, សន្មត់ថា, វិធីសាស្រ្ត, ការកាន់, អានុភាព, ឥរិយាបថ, បង្ក, រចនាប័ទ្ម, សរសៃ, ការសម្រេចចិត្ដ, គំនិត, ចិត្ត

រូបរាង, យករូបរាង, ទម្រង់បែបបទ, ស្ថាបនា, មានចំនួន, បង្កើត, កសាង, ធ្វើឱ្យ, ផ្សិត, បង្កើន, ញាស់, តែង, គូរ, សរសេរ, ប្រឌិត, គិត, គិតឡើង, កូដកម្មចេញ, ផែនការ, មេក្លោង, ការ quarterback, គម្រោង, កាលវិភាគ, សំណុំ, ដាក់, ការយកពន្ធ, ដោះស្រាយ, តែងតាំង, សម្គាល់ចេញ, កំណត់អត្តសញ្ញាណ, បែងចែកទឹក

រូបរាងរាងដេលឥតរាងរាងរាង
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of shape in English
Noun(1) any spatial attributes (especially as defined by outline(2) the spatial arrangement of something as distinct from its substance(3) alternative names for the body of a human being(4) a concrete representation of an otherwise nebulous concept(5) the visual appearance of something or someone(6) the state of (good, especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'(7) the supreme headquarters that advises NATO on military matters and oversees all aspects of the Allied Command Europe(8) a perceptual structure
Verb(1) shape or influence; give direction to(2) make something, usually for a specific function(3) give shape or form to
Examples of shape in English
(1) The normal, healthy shape of the spine is a very gentle S-curve.(2) The ground seemed lumpy and careful observations revealed the outline of a massive shape .(3) The asymmetrical triangles of water and dune give shape to the engulfing sand and sky.(4) It is in our interest to participate fully in the ongoing conversations and debates that give shape to art history as a discipline and keep it interesting.(5) The views they articulated sought to give shape to the burgeoning social consciousness in France and apply it to the army.(6) For Brian was only going halfway towards bat form, then lingering in a strange, supernatural limbo before condensing back into his human shape instead of making the change over.(7) She'd regained her human shape when she lost consciousness.(8) shape the dough into two-inch balls(9) Through the dark mist, I could make out the faint shape of a large cat.(10) I trained with the featherweight champion of Europe to get in shape(11) Paterson's love commands that we look deep into the objects that give shape to things: shadow, mirror, glass.(12) the building was in poor shape(13) the lid had been battered out of shape(14) Your mind will give shape to the things you need to fight.(15) Sociology is supposed to show that physics is just a social construction, as if the social ÔÇÿsciencesÔÇÖ were in better shape than physics.(16) He was in very good physical shape , for he'd often spent time in any gym he could manage to visit, whenever he wasn't flying and could find the time.
Related Phrases of shape
(1) in shape ::
នៅក្នុងរាង
(2) shape up ::
រូបរាងឡើង
(3) take shape ::
យករូបរាង
(4) out of shape ::
ចេញរូបរាង
(5) in good shape ::
នៅ​ក្នុង​រាង​ដ៏​ល្អ
(6) good shape ::
រូបរាង​ល្អ
(7) keep in shape ::
រក្សាទុកនៅក្នុងរាង
(8) be in shape ::
នឹងមាននៅក្នុងរាង
(9) round shape ::
រូបរាងជុំ
(10) in the shape of ::
នៅក្នុងរាងនៃ
Synonyms
Noun
1. form ::
ទម្រង់បែបបទ
2. guise ::
បន្លំ
3. condition ::
លក្ខខណ្ឌ
4. embodiment ::
តំណាង
5. pattern ::
លំនាំ
6. flesh ::
សាច់
Verb
7. form ::
ទម្រង់បែបបទ
8. determine ::
កំណត់
9. forge ::
បង្កើត
10. mold ::
ផ្សិត
Different Forms
shape, shaped, shapeless, shapes, shaping
Word Example from TV Shows
the colour of her eyes
and the shape of her nose.

the colour of her eyes and the SHAPE of her nose.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

I've seen space probes that crashed into the
desert that were in better shape than this.

I've seen space probes that crashed into the desert that were in better SHAPE than this.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 12

They can shape it any way they want.

They can SHAPE it any way they want.

Money Heist Season 3, Episode 7

pretty bad shape,
pussycat.

pretty bad SHAPE, pussycat.

Westworld Season 2, Episode 7

Look, we're in good shape,
Mr. White.

Look, we're in good SHAPE, Mr. White.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

English to Khmer Dictionary: shape

Meaning and definitions of shape, translation in Khmer language for shape with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of shape in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'shape'

What shape means in Khmer, shape meaning in Khmer, shape definition, examples and pronunciation of shape in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History