English to Khmer Meaning of right - នៅខាងស្ដាំ


Right :
នៅខាងស្ដាំ

នៅខាងស្ដាំ, ពាក្យបណ្តឹង, អាជ្ញាធរមាន, ការកាន់កាប់, ការត្រួតត្រា, អំណាច, ភាគខាងត្បូង, ផ្នែក​ខាងស្តាំ, សេចក្តីពិត, ជាការពិត, ភាពស្មោះត្រង់, Verity, តុលាការ, ភាសា, ពាក្យបណ្តឹងស្របច្បាប់, ចំណងជើង, កម្មសិទ្ធិ, ភាពជាម្ចាស់, តម្រូវការ, ការហៅ, ការអះអាង, ភាពស្របច្បាប់, ស្របច្បាប់, ផលប៉ះពាល់

នៅខាងស្ដាំ, ត្រឹមត្រូវ, ថេរ, ទៀង​ទា​ត, ដោយផ្ទាល់, ត្រង់, ទាំងស្រុង, បន្ទាន់, ពិតត្រង់, ភាគខាងត្បូង, អំណោយផល, មានប្រយោជន៍, ពិតប្រាកដ, តែម្ដង, ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ, ពិព័រណ៍, គ្រាន់តែ, សមហេតុសមផល, ស្របច្បាប់, សមភាព, ខ្លាំងណាស់, ភាពសក្ដិសម, ក្លាយ, សម, ពិន្ទុ, បានជាស្អាតបរិសុទ្ធ, សុទ្ធ, ដើម, ល្អឥតខ្ចោះ, ភាពត្រឹមត្រូវ, អង្គហេតុ, fide បូណា, មិនអាចប្រកែកបាន, រាល់គ្នា, ដែលមិនចេះសាបសូន្យ, ចោត, ឈរ, កាត់កែង, តង់េឡើងេ, ឆ្លាត, ជំនាញ, អ្នកជំនាញ, គ្រប់គ្រាន់, មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់, អាច, សមក្នុងការទទួល, សមត្ថភាព

យ៉ាង​ពិតប្រាកដ, គ្រាន់តែ, នៅខាងស្ដាំ, ជាការពិត, ទៅនឹងលិខិតនេះ, ទៅខាងស្ដាំ, ច្បាស់, ជា​ការ​ពិត, ខ្លាំងណាស់, នៅក្នុងបែបផែន, ចេញវេជ្ជបញ្ជា, អនុម័ត, សំណង, ដង្វាយធួន, ផ្គត់ផ្គង់, ស្របច្បាប់, ការគួរ, អនុញ្ញាត

នៅខាងស្ដាំrightedrighterrightestសិទ្ធិrightismអ្នកស្ដាំនិយមអ្នកស្ដាំនិយមដោយត្រឹមត្រូវភាពត្រឹមត្រូវសិទ្ធិទៅស្ដាំទៅស្ដាំ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of right in English
Noun(1) an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature(2) location near or direction toward the right side; i.e. the side to the south when a person or object faces east(3) the piece of ground in the outfield on the catcher's right(4) those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged(5) the hand that is on the right side of the body(6) a turn toward the side of the body that is on the south when the person is facing east(7) anything in accord with principles of justice(8) (frequently plural
Verb(1) make reparations or amends for(2) put in or restore to an upright position(3) regain an upright or proper position(4) make right or correct
Adjective(1) being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north(2) free from error; especially conforming to fact or truth(3) socially right or correct(4) in conformance with justice or law or morality(5) correct in opinion or judgment(6) appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs(7) of or belonging to the political or intellectual right(8) in or into a satisfactory condition(9) intended for the right hand(10) in accord with accepted standards of usage or procedure(11) having the axis perpendicular to the base(12) (of the side of cloth or clothing(13) (informal(14) most suitable or right for a particular purpose(15) precisely accurate
Adverb(1) precisely, exactly(2) immediately(3) exactly(4) toward or on the right; also used figuratively(5) in the right manner; correctly; suitably(6) an interjection expressing agreement(7) (Southern regional intensive(8) to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'(9) in accordance with moral or social standards(10) in an accurate manner
Examples of right in English
(1) You have to decide what you believe is right and recognise it is a very heavy responsibility.(2) Two years there from now too, the German historians will accept that we're right .(3) Lift your right shoulder off the mat and touch your left knee with your right elbow.(4) In fact, some of the noises the new creatures make don't quite sound right at all.(5) Again the government admitted, before the election, that its critics were right .(6) If you have the right elements at the right time, maybe it's true, anything can happen.(7) Still the ball was re-cycled and whipped wide out to Kelley on the right .(8) Mr Houseman is absolutely right to claim that the rateable system is unfair.(9) The nightclub Broadway is also right next door, so you will not have far to stagger after an evening out on the town.(10) The lead was short-lived, Ovenden, in their first attack of the half, broke free on the right .(11) Tourism in York was now at about the right level according to the chairman of the English Tourism Board.(12) If you expect to do everything right all of the time, then you can't afford to have a sense of humour.(13) Conduct which is justified is right , or at least permissible, in the circumstances.(14) He argues that the two officers who had failed to make a match did so because they were not given the right conditions to do so.(15) If they can do it in a way that they feel is morally and ethically right , that's fine.(16) She wouldn't let you do anything unless you did it absolutely right .
Related Phrases of right
(1) all right ::
ត្រឹមត្រូវ
(2) right now ::
ឥឡូវ​នេះ
(3) be right back ::
នៅខាងស្ដាំវិញ
(4) right away ::
ស្តាំទៅឆ្ងាយ
(5) turn right ::
បត់​ស្តាំ
(6) that's right ::
នោះជាការត្រឹមត្រូវ
(7) on the right ::
នៅខាងស្ដាំ
(8) right here ::
នៅ​ទី​នេះ
(9) human right ::
សិទ្ធិមនុស្ស
Synonyms
Adjective
1. just ::
គ្រាន់តែ
2. correct ::
ត្រឹមត្រូវ
3. suitable ::
សមរម្យ
4. opportune ::
ឱកាស
5. sane ::
ប្រក្រតី
6. dextral ::
dextral
7. proper ::
ត្រឹមត្រូវ
8. good ::
ល្អ
9. right-hand ::
ដៃស្តាំ
10. veracious ::
veracious
Adverb
12. exactly ::
យ៉ាង​ពិតប្រាកដ
13. straight ::
ត្រង់
15. well ::
ល្អ
16. mighty ::
ខ្លាំងពូកែ
19. right on ::
ខាងស្ដាំនៅលើ
20. flop ::
សន្លឹក flop
Noun
21. goodness ::
សេចក្ដីល្អ
22. entitlement ::
សិទ្ធិ
24. right field ::
វាលខាងស្ដាំ
Verb
27. set upright ::
កំណត់តង់េឡើងេ
28. remedy ::
សំណង
29. rectify ::
កែតម្រូវ
30. redress ::
សំណង
Antonyms
1. corrupt ::
អំពើពុករលួយ
2. imprecise ::
ភាពមិនពិតប្រាកដភាព
3. inaccurate ::
មិនត្រឹមត្រូវ
4. inexact ::
មិនត្រឹមត្រូវ
5. loose ::
រលុង
6. unfaithful ::
មិនស្មោះត្រង់
Different Forms
right, righted, righter, rightest, righting, rightism, rightist, rightists, rightly, rightness, rights, rightward, rightwards
Word Example from TV Shows
LEONARD: All right, there it goes.
It sticks, I'm sorry.

LEONARD: All RIGHT, there it goes. It sticks, I'm sorry.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

I am right in the middle
of some very important work.

I am RIGHT in the middle of some very important work.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

Renaissance choir's looking
pretty good right now, huh?

Renaissance choir's looking pretty good RIGHT now, huh?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

And you're sure we're going the right way?

And you're sure we're going the RIGHT way?

Game of Thrones Season 4, Episode 3

This guy Jesse, he's underneath,
and the train just drives right over him.

This guy Jesse, he's underneath, and the train just drives RIGHT over him.

Breaking Bad Season 5, Episode 11

English to Khmer Dictionary: right

Meaning and definitions of right, translation in Khmer language for right with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of right in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'right'

What right means in Khmer, right meaning in Khmer, right definition, examples and pronunciation of right in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History