English to Khmer Meaning of put - ដាក់


Put :
ដាក់

ការជំរុញ, ការរុញ, ដាក់, ភារកិច្ចការលំបាក, វ៉ាក់សាំង, ការសម្រុក, បោះ, ទីលាន, បាល់ទះ, ឆក់, ការប៉ះទង្គិចគ្នា, ការសម្ដែង

ដាក់, បង្កើត, ដាក់នៅក្នុង, សំណុំ, កន្លែង, ធ្វើឱ្យ, បង្ហាញ, បោះពុម្ពផ្សាយ, បង្ហាញពី, អាវកាក់, ប្រគល់, ផ្តល់ឱ្យ, អនុញ្ញាតឱ្យ, វេន, ទុំ, កាត់បន្ថយ, ស្នើ, ណែនាំ, ការផ្តល់ជូន, ឈើ, ពាក់ព័ន្ធ, រួបរួមគ្នា, រង, អនុវត្ត, ភ្ជាប់, ការរត់, ដ្រាយ, នាំ, ការប្រព្រឹត្ដ, ការផ្លាស់ប្តូរ, ការជំរុញ, ការរុញ, ការសម្រុក, វ៉ាក់សាំង, កាសែត, ពង្រឹង, ពន្លឿន, Goad, ជូនដំណឹង, ការដឹកជញ្ជូន, ឆ្លងកាត់, យក, សួរ, អនុម័ត, ទិញ, ទទួលនៅ, ញុះញង់, ឆាបឆេះ, ដាក់រនុក, ជាប់, ចង, ជួសជុល, ស្មើ, ចូលរួម, ការ​ធ្វើ​ដំណើរ, កំណត់ចេញ, យកផ្លូវ, បម្លែង, ខុសគ្នា, ទទួលរង, កុនអរងឹង, យល់, អះអាង, ផ្ដល់, បែងចែកទឹក, បន្សល់ទុក, ប្រព្រឹត្ត, សាក, ឆ្លង, ចូលទៅនៅតាមបណ្តោយ, ចុះសម្រុង, ទៅមុខ, ជ្រើសយក, ការដាក់ប្រាក់, ផ្ទះសំណាក់, បង់ក្នុង, កសិដ្ឋាន, ហូរ, ស្ទ្រីម, លក្ខណៈប្រែប្រួល, តាំងពីកំណើតមក, បន្ថែម, eke ចេញ, ដាក់ឱ្យ, នឹម, ផ្ដេកខ្លួន, រក្សា, វិនិយោគ, តែងតាំង, គណៈកម្មាការ, លិច, សរសើរ, កម្លាំង, រក្សាទុក, ដាក់ចុះ, នាំយកទៅទទួលនៅលើ, ប្រើប្រាស់

ដាក់តែងតែ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of put in English
Noun(1) the option to sell a given stock (or stock index or commodity future
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation(3) formulate in a particular style or language(4) attribute or give(5) make an investment(6) estimate(7) cause (someone(8) adapt(9) arrange thoughts, ideas, temporal events
Examples of put in English
(1) I put my hand out toward her(2) to put words into sb's mouth(3) I have no reference points to start figuring out how to put a dollar value on something like that.(4) Some reporters were under the impression he died yesterday, but that story was quickly put to rest.(5) Four innocent people were immediately put behind bars.(6) it is very difficult to put a figure on the size of the budget(7) You must feel angry that those people were constructively seeking to put you behind bars.(8) She broke into tears, and then her husband crossed the room to put his arm around her.(9) My room was like a pigsty, to put it frankly.(10) Harry put down his cup(11) She produced a magnificent put to end the competition, the furthest throw in the world for at least two years.(12) the proposal was put to a vote(13) In June 1984 she achieved a put of 21.00 metres, which would remain her personal best.(14) There is no access to the island by air, and only a few boats per year put into the notoriously dangerous harbor.(15) she stepped into the boat and put out to sea(16) he was put in prison
Related Phrases of put
(1) put away ::
យក​ទៅ​អោយ​ឆ្ងាយ
(2) put up with ::
បានដាក់ឡើងជាមួយនឹង
(3) put in ::
ដាក់នៅក្នុង
(4) put forward ::
បានដាក់ទៅមុខ
(5) to put ::
ដើម្បីដាក់
Synonyms
Noun
1. put option ::
ដាក់ជម្រើស
Verb
2. place ::
កន្លែង
3. assign to ::
ផ្ដល់ទៅឱ្យ
4. lay on ::
ដាក់នៅលើ
5. submit ::
ដាក់
6. express ::
បង្ហាញពី
7. estimate ::
ការប៉ាន់ប្រមាណ
8. redact ::
តែង
9. assign ::
ផ្ដល់
10. order ::
ការបញ្ជាទិញ
11. commit ::
ប្រព្រឹត្ត
Antonyms
1. remit ::
លើកលេងតោស
Different Forms
put, puts
Word Example from TV Shows
You might want to put up some
trees. We can see everything.

You might want to PUT up some trees. We can see everything.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

See what I've got to put up with?

See what I've got to PUT up with?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

and we can put him away.

and we can PUT him away.

Breaking Bad Season 5, Episode 11

-You stay put.\N-I will.

-You stay PUT.
-I will.

Money Heist Season 3, Episode 8

They put me in chains
and put a sword at my throat,

They PUT me in chains and PUT a sword at my throat,

Game of Thrones Season 6, Episode 4

English to Khmer Dictionary: put

Meaning and definitions of put, translation in Khmer language for put with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of put in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'put'

What put means in Khmer, put meaning in Khmer, put definition, examples and pronunciation of put in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History