English to Khmer Meaning of play - លេង


Play :
លេង

ការលេងហ្គេម, លេង, ចម្លែក, ល្បែងកំសាន្ត, កម្សាន្ត, មិនសំខាន់, រឿង, ដុំ, ការសម្តែង, ការសម្ដែង, តំណាង, បន្តិច, កីឡា, ការកំសាន្ត, ចលនា, ល្បឿន, អត្រា, ការផ្លាស់ប្តូរ, បង្ហាញ, ការតាំងពិព័រណ៍, រីករាយ, ភាពសប្បាយរីករាយ, ការមានអារម្មណ៍រីករាយ, ទទឹង, ការរីករាលដាល, ផ្នែកបន្ថែម, វិសាលភាព, ការកើនឡើងនៃការវះកាត់, ការប្រើ, ការប្រើប្រាស់, ឥរិយាបទ, ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ, ការប្រព្រឹត្ដ

លេង, ការងារ, ខកចិត្ត, ស្តាប់, សម្លេងកញ្ចែ, ចិញ្ចៀន, ដាលី, ប្រដាប់ក្មេងលេង, ម្រាមដៃ, ស្រក់, សាយភាយ, នាំ, អនុវត្ត, ការផ្លាស់ប្តូរ, ទង្វើ, តំណាងឱ្យ, ផ្ទាល់ខ្លួន, អនុម័ត, កីឡា, trifle ជាមួយ, សំឡេង, ទាំងស្រុង, ស៊ុម, ល្បែង, ការលេងហ្គេម, រីករាយជាមួយ, វិវរណៈ, គ្រាប់ឡុកឡាក់

Plathplatyplatysលេងចាក់បានឡើយលេងការលេងរឿងល្ខោន
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of play in English
Noun(1) a dramatic work intended for performance by actors on a stage(2) a theatrical performance of a drama(3) a preset plan of action in team sports(4) a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill(5) a state in which action is feasible(6) utilization or exercise(7) an attempt to get something(8) activity by children that is guided more by imagination than by fixed rules(9) (in games or plays or other performances(10) the removal of constraints(11) a weak and tremulous light(12) verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously(13) movement or space for movement(14) gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement(15) (game(16) the act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize
Verb(1) participate in games or sport(2) act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome(3) play on an instrument(4) play a role or part(5) be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children(6) replay (as a melody(7) perform music on (a musical instrument(8) pretend to have certain qualities or state of mind(9) move or seem to move quickly, lightly, or irregularly(10) bet or wager (money(11) engage in recreational activities rather than work; occupy oneself in a diversion(12) pretend to be somebody in the framework of a game or playful activity(13) emit recorded sound(14) perform on a certain location(15) put (a card or piece(16) engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously
Examples of play in English
(1) When the ball is in flight, he has a history of attacking it and making the big play .(2) He stopped and leaned over the bridge wall to watch the play of light on the river.(3) Children can feed, touch and play with the animals during free public tours led by park rangers.(4) he didn't gamble or play the ponies(5) The current school is in an extended house and has very small classrooms and little space for outdoor play for the children.(6) does he still play?(7) Next time they play their home town they deserve to be playing to a packed house.(8) But in the meantime John is more than happy to stay at home and play dad.(9) the ball is out of play(10) It obviously did the trick, because I became a regular in the first team and went on to play for England.(11) The poor creatures aren't even allowed to play conkers at school any more.(12) The first day's play on Friday was restricted to 10.2 overs.(13) the team will play France on Wednesday(14) Since then there's been a lot of play in the steering.(15) The play sums up all of the uncertainty of the age, while at the same time bringing the issues and ideas of 18th century England right up to date.(16) I personally think that the whole argument about civil liberties comes into play again.
Related Phrases of play
(1) to play ::
លេង
(2) fair play ::
ការប្រកួត​ដោយ​យុត្តិធម៌
(3) play soccer ::
លេង​បាល់
(4) play chess ::
លេងអុក
(5) play tennis ::
លេងកីឡាវាយកូនបាល់
(6) play football ::
លេង​បាល់ទាត់
(7) play again ::
លេង​ម្ដងទៀត
(8) play the piano ::
លេង​ព្យ៉ា​ណូ
(9) plug and play ::
ដាក់​ចូល​ហើយ​លេង
(10) play music ::
លេងតន្ត្រី
Synonyms
Noun
1. amusement ::
កម្សាន្ត
2. drama ::
រឿង
3. action ::
សកម្មភាព
4. behavior ::
ឥរិយាបទ
5. movement ::
ចលនា
8. frolic ::
frolic
9. turn ::
វេន
10. shimmer ::
shimmer
11. free rein ::
សេរីភាពដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌ
12. sport ::
កីឡា
13. bid ::
ការដេញថ្លៃ
14. swordplay ::
swordplay
15. maneuver ::
សមយុទ្ធ
16. child's play ::
ការ​លេង​របស់​កុមារ
Verb
17. amuse oneself ::
amuse ខ្លួនឯង
18. take part in ::
ចូលរួម​ក្នុង
19. compete against ::
ប្រកួតប្រជែងប្រឆាំង
21. perform ::
អនុវត្ត
22. make ::
ធ្វើឱ្យ
23. dance ::
ការរាំ
24. bring ::
នាំ
25. recreate ::
បង្កើត
26. fiddle ::
វីយ៉ូឡុង
27. act as ::
ដើរតួជា
28. run ::
ការរត់
29. wager ::
ភ្នាល់
30. act ::
ទង្វើ
31. toy ::
ប្រដាប់ក្មេងលេង
32. trifle ::
trifle
33. take on ::
យកនៅលើ
34. spiel ::
spiel
35. flirt ::
flirt
Antonyms
Different Forms
plath, platy, platys, play, playable, played, plays
Word Example from TV Shows
I'm just someone
who didn't want to play
the role they gave me anymore.

I'm just someone who didn't want to PLAY the role they gave me anymore.

Westworld Season 3, Episode 8

...when we play with Wolowitz
and Koothrappali on Sunday.

...when we PLAY with Wolowitz and Koothrappali on Sunday.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 7

Hey, if you guys need a fourth, I'll play.

Hey, if you guys need a fourth, I'll PLAY.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

So, let's play a game.

So, let's PLAY a game.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

It's a guitar. How do you play a guitar?

It's a guitar. How do you PLAY a guitar?

Money Heist Season 3, Episode 6

English to Khmer Dictionary: play

Meaning and definitions of play, translation in Khmer language for play with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of play in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'play'

What play means in Khmer, play meaning in Khmer, play definition, examples and pronunciation of play in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History