English to Khmer Meaning of part - ជាផ្នែកមួយ


Part :
ជាផ្នែកមួយ

ជាផ្នែកមួយ, ផ្នែក, ចំណែក, ដុំ, ចម្រៀក, សរីរាង្គ, រាងកាយ, ជើង, ធាតុផ្សំ, សមាជិក, ពិធីបុណ្យ, រយៈពេល, ថ្ងៃឈប់សម្រាក, ការប្រកួតហែលទឹក, ចេក, ការបែងចែក, ភាគថាស, ជាភាគរយ, ស្លាប, គណបក្ស, ក្នុងនាម, ម្ខាង, ប្តីប្រពន្ធ, ទំហំ, កាត់, ចំណែកដី, ក្រុម, ក្រុម Klap Ya Handz, នាវិក, តំបន់, ទឹកដី, ស្រុក, កន្លែង, វាល, ជំពូក, Canto, ទិសដៅ, ឈ្មោះ, បញ្ញា, ប្រធាន, សារៈសំាន់, ការយល់ដឹង, ចិត្ត, សាខា, អ្នកគ្រប់គ្រង, ដៃ, ខ្សែ, ការប្រព្រឹត្ដ, ឱកាស, អ័ក្ស, ផ្នែកសង្ខាង, គែម, សេចក្ដីកំហឹង, អត្រាការប្រាក់, ដោយខ្លួនឯង, ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាន, ប្រសព្វ, ស្នាមវះ, ការឈប់, ការផ្អាក, ដែនកំណត់, ប្រតិបត្ដិការ, Canton, ព្រំដែន, ចាយ, មហិច្ឆតា, លក្ខណៈពិសេស, កត្តា, នាយកដ្ឋាន

ដោយផ្នែក, មួយផ្នែក, ជាផ្នែកមួយ, នៃ​ផ្នែក​មួយ, ក្បាលដី, ពាក់កណ្តាល, ចេក, បំបែក, ផ្អាក, ផ្ដាច់, ភាគថាស, បម្រុងទុក, ហុចចេញ, កាត់, ត្រូវបានបែងចែក, អរូបី, រំលាយ, រារាំង, កំទេច​ចោល, ដកថយ, ការលែងលះ, ដោយឡែកពីគ្នា, ហែក, ការបែកបាក់, មកបិទ, បំបែកចំណីអាហារ, បោះបង់ចោល, ដើរចេញ, ឈប់, ចាកចេញ, បោះជាង, ការចាកចេញ, ចេញ, បិទ Buzz, hop បិទ, ចូលទៅ, ចាកចេញពី, បោះបង់, លះបង់, លុប, បិទបរិមាណ

impartimpartimpartផ្ដល់នូវផ្នែកបែកបាក់គ្នាផ្នែកមួយផ្នែកផ្នែក
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of part in English
Noun(1) something determined in relation to something that includes it(2) something less than the whole of a human artifact(3) a portion of a natural object(4) that which concerns a person with regard to a particular role or situation(5) the extended spatial location of something(6) the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group(7) an actor's portrayal of someone in a play(8) assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group(9) one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole(10) a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions(11) the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music(12) the effort contributed by a person in bringing about a result(13) an item that is an instance of some type
Verb(1) go one's own way; move apart(2) discontinue an association or relation; go different ways(3) leave(4) come apart(5) force, take, or pull apart
Adverb(1) to some extent; in some degree; not wholly
Examples of part in English
(1) his mother is part Irish(2) they feel part of the community(3) Yes, they have injuries, but their bad luck is the lesser part of the story.(4) To omit what Paul himself would have regarded an essential part of his life seems rather offensive.(5) the early part of 1999(6) the part in her hair was white and straight(7) The post would be part funded by Essex County Council for the next three years.(8) Hounds were in ascendancy in the early part of the second half and Cygan went close yet again following a flowing move.(9) Gambling is a fundamental part of human nature - we all take risks in daily life.(10) body part(11) in such a place his part is to make good(12) the lower part of your leg(13) That was good enough for me and the phrase formed a central part of my story.(14) All Blacks had much of the pressure in the early part of the second half and got back into contention with a converted try.(15) she was memorizing a part(16) we all have a part to play in preserving the countryside
Related Phrases of part
(1) spare part ::
ផ្នែកទំនេរ
(2) take part ::
ចូលរួម
(3) part-time ::
ក្រៅ​ម៉ោង
(4) take part in ::
ចូលរួម​ក្នុង
(5) part time job ::
ការងារ​ក្រៅ​ម៉ោង
(6) for the most part ::
សម្រាប់​ផ្នែក​ច្រើន​បំផុត
(7) body part ::
ផ្នែក​រាងកាយ
(8) part of ::
ផ្នែក​នៃ
(9) part of speech ::
ជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ចេញមតិ
Synonyms
Adjective
1. incomplete ::
មិនពេញលេញ
Noun
2. bit ::
ប៊ីត
3. component ::
សមាស​ភាគ
4. part of the body ::
ជាផ្នែកមួយនៃរាងកាយ
5. section ::
ផ្នែក
6. district ::
ស្រុក
9. involvement ::
ការចូលរួម
10. parting ::
ផ្នែក
11. share ::
ចំណែក
12. region ::
តំបន់
13. character ::
តួអក្សរ
14. piece ::
ដុំ
15. function ::
មុខងារ
16. division ::
ការបែងចែក
17. portion ::
ផ្នែក
18. voice ::
សំឡេង
Verb
19. separate ::
ដោយឡែកពីគ្នា
20. leave ::
ចាកចេញពី
21. start ::
ការចាប់ផ្តើម
22. disunite ::
disunite
23. split ::
បំបែក
Adverb
26. partially ::
ដោយផ្នែក
Different Forms
impart, imparted, imparts, part, parted, partly, parts
Word Example from TV Shows
So, the part where he got stood up
didn't clue you in?

So, the PART where he got stood up didn't clue you in?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 16

...and I only want one part
of my body to burn at a time.

...and I only want one PART of my body to burn at a time.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

...by being such an endearing
and important part of your life.

...by being such an endearing and important PART of your life.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

I mean, it is still
a key part of their demographic.

I mean, it is still a key PART of their demographic.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

What part of

What PART of "no contact" didn't you understand?

Breaking Bad Season 2, Episode 4

English to Khmer Dictionary: part

Meaning and definitions of part, translation in Khmer language for part with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of part in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'part'

What part means in Khmer, part meaning in Khmer, part definition, examples and pronunciation of part in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History