English to Khmer Meaning of move - ការផ្លាស់ប្តូរ


Move :
ការផ្លាស់ប្តូរ

ជំហាន, ការផ្លាស់ប្តូរ, ដើរ, គោលជំហរ, ចលនា, ល្បឿន, អត្រា, ជាការពិតណាស់, និយាយពី, សញ្ញាបត្រ, ការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់, បង្គ្រប់, យក, ដកយកចេញ, ផ្ទុយគ្នា, បណ្តេញចេញ, ការដក, ការណែនាំ, ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ, កម្មវិធី, សំណាត់, ការគ្រប់គ្រង, បរិបទ, ឥរិយាបទ, ផ្ទាល់ខ្លួន, ការប្រុងប្រយ័ត្ន, កើនឡើង, ចលនាទៅមុខ, ជំរុញ, ការអភិវឌ្ឍ, រីកចម្រើនទៅមុខ, ការរីកចំរើន, ការលេងហ្គេម, ភាពរស់រវើក, ស្ថានភាពចលាចល

ការផ្លាស់ប្តូរ, ផ្លាស់ទីនៅលើ, ឆ្លង, ងក់ក្បាល, អ្រងួន, កូរ, ការជំរុញ, ចូលទៅ, គ្រប់គ្រាន់, ការរត់, ដើរ, បន្ត, រញ្ជួយ, យក, ការលុបបំបាត់ចោល, ការផ្ទេរប្រាក់, លើកលែងតែ, ចុះ​ពី, ចេញ​មក, ដក, ការធ្វើដំណើរ, សាយភាយ, ការរាំ, ជើង, រកចក, ជំហាន, ល្បឿន, ចាកចេញ, ចូលទៅនៅតាមបណ្តោយ, ចុះសម្រុង, ទៅមុខ, ធ្វើឱ្យ, ការលុបបំបាត់, ទាត់ចោល, ដ្រាយ, ជម្រុញឱ្យ, ប្រើ, គ្រប់គ្រង, កាន់តំណែង, ស្រក់, នាំ, អនុវត្ត, លេង, ការប្រព្រឹត្ដ, សាកល្បង, ជិះ, ចេញ, ឆ្លងកាត់, បន្ធូរបន្ថយ, ប៉ះបេះដូង, Rouse, Kindle, រំភើប, ភ្ញាក់ឡើង, ភ្ញាក់, ស្នើ, យក​ចូល, និយាយពី, បង្កើន, នាំមកមុខ, ដាក់ចេញ, ទិញ, blandishments, ប៉ះពាល់ដល់, ប៉ះ, perturbations, កមរើក, ឥទ្ធិពល, រលក, រ៉ុក, Linda នៅក្រៅឆាក, បញ្ចុះបញ្ចូល, លើកទឹកចិត្ត, បង្ក, ជំរុញ, ប្រតិបត្តិការ, TransACT

ការផ្លាស់ប្តូរផ្លាស់ប្តូរផ្លាស់ទីការផ្លាស់ប្តូរ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of move in English
Noun(1) the act of deciding to do something(2) the act of changing your residence or place of business(3) a change of position that does not entail a change of location(4) the act of changing location from one place to another(5) (game
Verb(1) change location; move, travel, or proceed, also metaphorically(2) cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense(3) move so as to change position, perform a nontranslational motion(4) change residence, affiliation, or place of employment(5) follow a procedure or take a course(6) be in a state of action(7) go or proceed from one point to another(8) perform an action, or work out or perform (an action(9) have an emotional or cognitive impact upon(10) give an incentive for action(11) arouse sympathy or compassion in(12) dispose of by selling(13) progress by being changed(14) live one's life in a specified environment(15) have a turn; make one's move in a game(16) propose formally; in a debate or parliamentary meeting
Examples of move in English
(1) We were stuck in the middle of a large crowd and could not move to a better position to see the fireworks, even if there had been time to do so.(2) We now have the stability and confidence to move forward and develop the site.(3) The government has also threatened to move against the power workers.(4) So, you would be having to move the Full Court for special leave to cross-appeal.(5) If Blackburn is to move forward, quality development of this nature is required.(6) We must move firmly beyond a passive politics in which people are simple recipients of policies decided for them.(7) The business has also undergone major changes, with a move to new premises and the creation of new jobs.(8) David had wanted to move to Spain.(9) The city council had promised to help us, that they understood our position following the move from Clarence Street.(10) It is not until you move upstairs that the true potential of the building is evident.(11) I love stories that move us and that remind us of what it is to be human.(12) they failed to move the government on this(13) He was told the volume of work for the body shop side of the business had increased in anticipation of a move to new premises.(14) what's the next move?(15) she didn't move for a while(16) he's considering a career move
Related Phrases of move
(1) move on ::
ផ្លាស់ទីនៅលើ
(2) move to ::
ផ្លាស់ទី​ទៅ
(3) to move ::
ដើម្បី​ផ្លាស់ទី
(4) move up ::
ផ្លាស់ទីឡើងលើ
(5) move out ::
ផ្លាស់ទី​ចេញ
(6) move along ::
ផ្លាស់ទី​តាម
(7) move forward ::
ទៅមុខ
(8) move in ::
ផ្លាស់ទី​នៅ​ក្នុង
(9) move away ::
ផ្លាស់ទី​ទៅ​ឆ្ងាយ
(10) move it ::
ផ្លាស់ទីវា
Synonyms
Noun
1. movement ::
ចលនា
3. initiative ::
ផ្តួចផ្តើម
4. turn ::
វេន
5. motion ::
ចលនា
Verb
7. go ::
ចូលទៅ
8. carry ::
អនុវត្ត
10. take action ::
ចាត់វិធានការ
11. relocate ::
ប្តូរ
12. affect ::
ប៉ះពាល់ដល់
13. inspire ::
ជម្រុញ
14. change ::
ការផ្លាស់ប្តូរ
15. circulate ::
សាយភាយ
16. propose ::
ស្នើ
17. prompt ::
ប្រអប់បញ្ចូល
18. act ::
ទង្វើ
19. make a motion ::
ធ្វើឱ្យចលនាមួយ
20. displace ::
ធ្វ
21. impress ::
គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍
22. be active ::
សកម្ម
Antonyms
1. freeze ::
បង្កក
2. still ::
នៅតែមាន
Different Forms
move, moved, moves, moving
Word Example from TV Shows
Move out!

Move out!

Game of Thrones Season 1, Episode 10

So look, it's time to move on.

So look, it's time to MOVE on.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

Maybe you should
move back in.

Maybe you should MOVE back in.

Breaking Bad Season 4, Episode 5

before you move
on to fire.

before you MOVE on to fire.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

Well, let's just say
the next time you move

Well, let's just say the next time you MOVE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 6

English to Khmer Dictionary: move

Meaning and definitions of move, translation in Khmer language for move with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of move in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'move'

What move means in Khmer, move meaning in Khmer, move definition, examples and pronunciation of move in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History