English to Khmer Meaning of mind - ចិត្ត


Mind :
ចិត្ត

ចិត្ត, បេះដូង, យកចិត្តទុកដាក់, គិតថា, អង្គចងចាំ, គំនិត, ការគិត, ព្រួយបារម្ភ, ការព្រួយបារម្ភ, ទិដ្ឋភាព, ការបោះឆ្នោត, អង្គ, បញ្ញា, ការយល់ដឹង, មូលហេតុ, ខួរក្បាល, ចន្លោះពេល, ចុងបញ្ចប់, នៅខាងក្នុង, ជម្រៅ, ការរំលឹក, ចងចាំ, ការឃាត់, កំណត់ត្រា, ការសម្រេចចិត្ដ, ស្មារតី, ធម្មជាតិ, និស្ស័យ, ឥរិយាបទ, ផ្សិត, គុណភាព, យល់ដឹង, អារម្មណ៍, ការពិចារណា, ការសំរេចចិត្ត, ទាក់ទង, ការវិនិច្ឆ័យ, ខឹង, កំប្លែង, តុបតែងមុខ, ប្រធាន, សារៈសំាន់, ការជម្រុញ, គោលបំណង, គោលដៅ, ចេតនា, មានន័យថា, ជាប្រយោជន៍, សមហេតុផល, បំណងប្រាថ្នារបស់, បុគ្គលិកលក្ខណៈ, តួលេខ, ឯកត្តភាព, អត្តសញ្ញាណ, ដោយខ្លួនឯង, ដោះស្រាយ, សេចក្តីសម្រេច, វាល, តំបន់, កន្លែង, ដី, ការប្រុងប្រយ័ត្ន, ការជ្រៀតចូល, ប្រាជ្ញា, បទពិសោធ, សេចក្តីវាងវៃ, លើកទឹកចិត្ត, ការញៀន, និន្នាការ, ចំណូលចិត្ត, ទំនោរ, រីករាយ, រូបភាព, ទីតាំងនៃចិត្ត, សេចក្តីជូនដំណឹង, ប្រយ័ត្ន, អង្កេត, ព្រលឹង, មនសិការ, ស្នូល

ចងចាំ, ទុក​ក្នុងចិត្ត, ចិត្ត, រក្សា, ហៅមកវិញ, នឹកចាំ, បញ្ហាប្រឈម, យកករណីលើកលែងទៅនឹង, វត្ថុ, បង្កើនជំទាស់, ការតវ៉ា, គោលបំណង, បំណង, មានន័យថា, គិត, ចំណុច, បង់ប្រយ័ត្នទៅ, ទប់ស្កាត់, ពិនិត្យមើល, ការពារ, ឆ្មាំ, ចូលរួម, និន្នាការ, រំលឹក, រំលឹកនៃការ, បំណងប្រាថ្នារបស់, សំដៅ, នឹង, មាន​ការចាប់អារម្មណ៍​លើ, ចង់, សូម, ការជឿជាក់លើ, អនុវត្ត, មិនចូលចិត្ត, ការមិនសព្វព្រះហឫទ័យ, ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន, ប្រុងប្រយ័ត្ន, ប្រយ័ត្ន, ចំណាំ, សេចក្តីជូនដំណឹង, សង្កេត, រកមើល

ចិត្តគំនិតសាក្សីសាក្សីការគិតគំនិតmindy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of mind in English
Noun(1) that which is responsible for one's thoughts, feelings, and conscious brain functions; the seat of the faculty of reason(2) recall or remembrance(3) an opinion formed by judging something(4) an important intellectual(5) attention(6) your intention; what you intend to do(7) knowledge and intellectual ability
Verb(1) be offended or bothered by; take offense with, be bothered by(2) be concerned with or about something or somebody(3) be in charge of or deal with(4) pay close attention to; give heed to(5) be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to(6) keep in mind
Examples of mind in English
(1) I can't get her out of my mind(2) And mind you lock your door.(3) he set his mind on getting good exam results(4) I don't mind them knowing what happened(5) Just mind out, there's an ants' nest there, just move over.(6) don't mind her(7) she was afraid she was going out of her mind(8) You need to mind me because I love you and know what is best for you.(9) my grandfather's mind is failing(10) a bureaucratic mind(11) don't mind that lot(12) it went clean out of my mind(13) Most importantly, mind the language that you choose to use when speaking with others.(14) I mind the time when he lost his false teeth(15) I don't mind if they know what happened(16) that's a huge weight off my mind
Related Phrases of mind
(1) never mind ::
មិន​អី​ទេ
(2) keep in mind ::
ទុក​ក្នុងចិត្ត
(3) bear in mind ::
ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត
(4) open mind ::
ចិត្តបើកចំហ
(5) in my mind ::
នៅក្នុង​ចិត្ត​របស់ខ្ញុំ
(6) peace of mind ::
សន្តិភាព​នៃ​ចិត្ត
(7) state of mind ::
ស្ថានភាពនៃចិត្ត
(8) in mind ::
ក្នុងចិត្ត
Synonyms
Noun
1. brain ::
ខួរក្បាល
2. attention ::
យកចិត្តទុកដាក់
3. sanity ::
ភាពប្រក្រតី
4. memory ::
អង្គចងចាំ
5. intellect ::
បញ្ញា
6. inclination ::
ទំនោរចិត្ដ
7. opinion ::
គំនិត
8. idea ::
គំនិត
10. judgment ::
ការវិនិច្ឆ័យ
11. nous ::
សារៈសំាន់
Verb
12. care ::
ការថែរក្សា
13. be careful of ::
ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៃការ
15. look after ::
មើលថែ
16. pay attention to ::
យកចិត្តទុកដាក់
17. listen ::
ស្តាប់
18. beware ::
ប្រុងប្រយ័ត្ន
19. bear in mind ::
ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត
20. take care ::
ថែរក្សា
Antonyms
1. dementia ::
ជំងឺវង្វេង
2. insanity ::
ចំកួត
3. lunacy ::
lunacy
4. mania ::
Mania
Different Forms
mind, minder, minders, minding, minds, mindy
Word Example from TV Shows
[sighs] N-Never mind,

[sighs] N-Never MIND,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

Never even
crossed my mind.

Never even crossed my MIND.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

And in her mind, she's winning.

And in her MIND, she's winning.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

What you've gotta keep in mind
is that ever since my dad left...

What you've gotta keep in MIND is that ever since my dad left...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 23

Oh, you're right, it's Ghostbusters Il.
Never mind.

Oh, you're right, it's Ghostbusters Il. Never MIND.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

English to Khmer Dictionary: mind

Meaning and definitions of mind, translation in Khmer language for mind with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mind in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'mind'

What mind means in Khmer, mind meaning in Khmer, mind definition, examples and pronunciation of mind in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History