English to Khmer Meaning of lead - នាំ


Lead :
នាំ

នាំ, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ, ឈានមុខគេ, ពាក្យបញ្ជា, ទិសដៅ, ការណែនាំ, ការប្រព្រឹត្ដ, ប្រព័ន្ធរុញច្រាន, រដ្ឋបាល, អភិបាលកិច្ច, គំរូ, ការកែតម្រូវ, ឧទាហរណ៍, ភស្តុតាង, សំណប៉ាហាំង, ស័ង្កសី, ការ primacy, អាទិភាព, antecedent, កន្លែង, រឿងប្រៀបប្រដូចអំពី, ករណី

គ្រប់គ្រង, ដោះស្រាយ, ការប្រព្រឹត្ដ, ប្រតិបត្តិការ, នាំ, ការរត់, បណ្តាលឱ្យទៅធ្វើការ, បណ្តាលឱ្យទៅសម្តែង, បង្កឱ្យមានការប្រតិបត្តិ, បណ្តាលឱ្យសម្រេច, ដោយផ្ទាល់, ពាក្យបញ្ជា, ប្រធាន, ការ quarterback, មន្រ្តី, ដ្រាយ, ការផ្លាស់ប្តូរ, សាកល្បង, មុន, ណែនាំ, ស្រក់, សាយភាយ, អនុវត្ត, លេង, ជម្រុញឱ្យ, ប្រើ, កាន់តំណែង, បច្ចុប្បន្ន, រស់នៅ, អេប៉ុង, drooping, ទង់ជាតិ, ត្រូវបាន exhausted, និន្នាការ, ផាបតេរ, កោងចុះ, គ្មានខ្លាញ់, សំណុំ

នាំជាតិសំណរleadenនាំមុខគេការនាំមុខ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lead in English
Noun(1) an advantage held by a competitor in a race(2) a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey(3) evidence pointing to a possible solution(4) a position of being the initiator of something and an example that others will follow (especially in the phrase `take the lead'(5) the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile(6) the introductory section of a story(7) (sports(8) an actor who plays a principal role(9) (baseball(10) an indication of potential opportunity(11) a news story of major importance(12) the timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine(13) restraint consisting of a rope (or light chain(14) thin strip of metal used to separate lines of type in printing(15) mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil(16) a jumper that consists of a short piece of wire
Verb(1) take somebody somewhere(2) produce as a result or residue(3) tend to or result in(4) travel in front of; go in advance of others(5) cause to undertake a certain action(6) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(7) be in charge of(8) be ahead of others; be the first(9) be conducive to(10) lead, as in the performance of a composition(11) lead, extend, or afford access(12) move ahead (of others(13) cause something to pass or lead somewhere(14) preside over
Examples of lead in English
(1) Again, all the prime minister had to do was call for calm and he was part of the lead news story.(2) The school will also follow the lead of 30 other schools in the borough and operate a daily breakfast bar.(3) it's your lead(4) The player on the dealer's right has the first lead , and the winner of the trick leads to the next trick.(5) they are waiting for an expansion of world trade to lead a recovery(6) the lead story(7) a lead guitarist(8) Omar's reflections on his wife's motives lead him to contemplate his own life.(9) where does this tunnel lead to?(10) Chelsea held a 12-point lead over their nearest rivals, and continually found ways to win.(11) Considering this is her first lead role in a feature film, she is very impressive.(12) closing the plant will lead to the loss of 300 jobs(13) He made a good recovery but had to lead a quieter life.(14) Bloggers have made it into the Guardian's lead editorial today.(15) The most common cause of lead poisoning today is old paint with lead in it.(16) The lead story in the paper concerned a shipment of silver bullion, which had disappeared four months earlier.
Related Phrases of lead
(1) lead time ::
ពេល​វេលា​នាំ​មុខ
(2) lead to ::
ដឹកនាំ​ទៅ
(3) to lead ::
ទៅ​ដឹកនាំ
(4) lead singer ::
អ្នក​ចម្រៀង​នាំ​មុខ
(5) take the lead ::
នាំមុខ
(6) lead on ::
នាំនៅលើ
(7) lead up ::
នាំឡើង
(8) lead guitar ::
ហ្គីតាការនាំមុខ
(9) lead out ::
នាំចេញ
Synonyms
Noun
1. the leading position ::
ទីតាំងនាំមុខគេ
2. first position ::
ទីតាំងដំបូង
3. leading role ::
តួនាទី​ឈានមុខ​គេ
4. leash ::
ខ្សែ
5. clue ::
គន្លឹះអ្វីទាល់តែសោះ
6. bullet ::
គ្រាប់កាំភ្លើង
7. leading ::
ឈានមុខគេ
8. spark advance ::
មុនផ្កាភ្លើង
9. trail ::
ផ្លូវ
10. lede ::
lede
11. lead story ::
ដឹកនាំរឿង
12. pencil lead ::
ការនាំមុខខ្មៅដៃ
13. wind ::
ខ្យល់
14. principal ::
នាយក
15. booster cable ::
ខ្សែរំឭក
Verb
16. guide ::
ណែនាំ
17. cause ::
មូលហេតុ
18. result in ::
លទ្ធផលនៅក្នុង
19. be at the head of ::
មាននៅក្នុងប្រធាន
20. be the leader of ::
ជាមេដឹកនាំនៃ
21. be ahead ::
មុខ
22. be at the front of ::
មាននៅផ្នែកខាងមុខនៃ
23. experience ::
បទពិសោធ
24. top ::
កំពូល
25. go ::
ចូលទៅ
26. conduct ::
ការប្រព្រឹត្ដ
27. moderate ::
កម្រិតមធ្យម
28. leave ::
ចាកចេញពី
29. contribute ::
ចូលរួមចំណែក
30. head ::
ប្រធាន
31. run ::
ការរត់
32. extend ::
ពង្រីក
33. precede ::
មុន
Adjective
34. leading ::
ឈានមុខគេ
Different Forms
lead, leaded, leaden, leads
Word Example from TV Shows
can lead to a cataclysmic
and unpredictable result.

can LEAD to a cataclysmic and unpredictable result.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 16

They chose you to lead them.

They chose you to LEAD them.

Game of Thrones Season 7, Episode 4

In the Citadel,
we lead different lives

In the Citadel, we LEAD different lives

Game of Thrones Season 7, Episode 1

We've both known what it means
to lead people

We've both known what it means to LEAD people

Game of Thrones Season 8, Episode 2

This woman will lead him
into a war he cannot win.

This woman will LEAD him into a war he cannot win.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

English to Khmer Dictionary: lead

Meaning and definitions of lead, translation in Khmer language for lead with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lead in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'lead'

What lead means in Khmer, lead meaning in Khmer, lead definition, examples and pronunciation of lead in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History