English to Khmer Meaning of full - ពេញលេញ


Full :
ពេញលេញ

បានបញ្ចប់, ពេញលេញ, ទាំងមូល, ទាំងអស់, បំពេញ, ល្អឥតខ្ចោះ, ពោរពេញ, ឯងអន់ណាស់, សម្បូរទៅ, ពេញអង្គ, ស្លាប់, ហ្មត់ចត់, ច្រើន, ច្រើនក្រៃលែង, ដែលមានទំហំធំ, ធំសម្បើម, ទុំ, ប្រផេះ, ជំនាញ, ចុងក្រោយ, ចំនួនសរុប, ទូលំទូលាយ, ខ្លាំង, ដាច់ខាត, បំផុត, មួយ, ដូចគ្នា, មិនផ្លាស់ប្ដូរ, ប្រមូលផ្តុំ, ពិតប្រាកដ, ការផាកពិន័យ, ភាពត្រឹមត្រូវ, គ្មានកំហុស, ចាំជានិច្ច, ងប់ងល់, យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ, អស្ចារ្យ, ជ្រាលជ្រៅបំផុត, ប៉ោង, ជម្ងឺប៉ោងពោះ, ការហើមក្រដាសត្រចៀក, ហើម, ក្រាស់, ចោត, ឈរ, កាត់កែង, តង់េឡើងេ, លូតលាស់, កើត, រួមបញ្ចូល, អាំងតេក្រាល, សរុប, ជុំ, ទាំងស្រុង, សេចក្តីសង្ខេប

ពេញលេញពេញលេញបានពេញលេញពេញលេញលក្ខណសម្បត្ដិពេញលេញយ៉ាងពេញលេញ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of full in English
Noun(1) the time when the Moon is fully illuminated
Verb(1) beat for the purpose of cleaning and thickening(2) make (a garment(3) increase in phase
Adjective(1) containing as much or as many as is possible or normal(2) constituting the full quantity or extent; complete(3) complete in extent or degree and in every particular(4) filled to satisfaction with food or drink(5) (of sound(6) having the normally expected amount(7) being at a peak or culminating point(8) having ample fabric
Adverb(1) to the greatest degree or extent; completely or entirely; (`full' in this sense is used as a combining form
Examples of full in English
(1) Her hair was the richest, full est red, and it spread across her shoulders like a cresting wave.(2) Fantastic, pure, rich, full nose of fruit and caramel, with an almost minty overtone.(3) The length of the short should hit the shapeliest part of your leg and not be too full or too tight.(4) They will have to publish the full report, so that will put it all in perspective.(5) The engines continually operated at full speed to keep the ship in position.(6) she was full of questions(7) Tim Henman is confident of returning to full fitness after undergoing surgery on his injured shoulder.(8) She was the last to come out on stage and she was dressed in a very long, full cloak.(9) Ariadne looked back at the Minotaur, with interest, and laughed ÔÇÿ full in his faceÔÇÖ.(10) It seems to be a magical day full of hope and anticipation for the great future to come.(11) Hitler rewarded the two panzer groups with advancement to full army status.(12) By the time I swung through the door, the room was nearly full .(13) A full report of the winners, sponsors etc. will appear in this column next week.(14) the kids are full of excitement(15) Her gown had three full layers of delicate silk, all purple with pink on the middle layer.(16) People in Indonesia gain the status of full adults through marriage and parenthood.
Related Phrases of full
(1) full name ::
ឈ្មោះ​ពេញ
(2) full moon ::
ព្រះ​ច័ន្ទ​ពេញ​វង្ស
(3) full-time ::
ពេញ​មោ៉​ង
(4) full of ::
ពេញ​លេញ​នៃ​ការ
(5) full stop ::
សញ្ញា​ខណ្ឌ
(6) full board ::
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពេញលេញ
(7) full house ::
ផ្ទះពេញលេញ
(8) in full ::
នៅក្នុងពេញលេញ
(9) full circle ::
រង្វង់ពេញលេញ
Synonyms
Adjective
2. crowded with ::
ប្រមូលផ្តុំជាមួយនឹង
4. replete ::
សម្បូរទៅ
5. eventful ::
ព្រឹត្តិការណ៍
6. comprehensive ::
ទូលំទូលាយ
7. maximum ::
អតិបរមា
8. plump ::
ក្រាស់
9. loose-fitting ::
រលុង
10. resonant ::
resonant
11. rich ::
សម្បូរបែប
12. total ::
ចំនួនសរុប
13. entire ::
ទាំងមូល
14. broad ::
ទូលំទូលាយ
15. wide-cut ::
ការកាត់បន្ថយធំទូលាយ
16. good ::
ល្អ
Adverb
17. directly ::
ដោយ​ផ្ទាល់
18. very ::
ខ្លាំងណាស់
19. to the full ::
ដើម្បីឱ្យពេញលេញ
Noun
20. full moon ::
ព្រះ​ច័ន្ទ​ពេញ​វង្ស
Verb
21. wax ::
ក្រមួន
Antonyms
1. bare ::
ទទេ
2. blank ::
នៅទទេ
3. devoid ::
គ្មាន
4. empty ::
ទទេ
5. stark ::
ស្រឡះ
6. vacant ::
ទំនេរ
7. void ::
ចាត់ទុកជាមោឃៈ
Different Forms
full, fulled, fullest, fulling, fullness, fulls, fully
Word Example from TV Shows
A bowl full of M&M's with
a few Ambien tossed in.

A bowl FULL of M&M's with a few Ambien tossed in.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

I take full responsibility for my many sins

I take FULL responsibility for my many sins

Game of Thrones Season 6, Episode 10

...like you're a bear
and I'm a trash can full of sweets.

...like you're a bear and I'm a trash can FULL of sweets.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

Oh. But there's money
for a drawer full of Red Vines...

Oh. But there's money for a drawer FULL of Red Vines...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 4

But isn't Los Angeles
full of actresses

But isn't Los Angeles FULL of actresses

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

English to Khmer Dictionary: full

Meaning and definitions of full, translation in Khmer language for full with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of full in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'full'

What full means in Khmer, full meaning in Khmer, full definition, examples and pronunciation of full in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History