English to Khmer Meaning of form - ទម្រង់បែបបទ


Form :
ទម្រង់បែបបទ

ទម្រង់បែបបទ, កាលវិភាគ, រចនាសម្ព័ន, បង្កើត, ការ​តែង​និពន្ធ, កសាង, សំណង់, រូបរាង, តួលេខ, អនុលោមតាម, ធ្វើឱ្យ, fervid, ការធ្វើ, ស្បេ, ជាគូ, ប្រភេទ, របៀប, ប៍ន, លក្ខណៈ, ភាពខុសគ្នា, ចម្លាក់, រូបតំណាង, អត់ចេះសោះ, ចាប់កំណើត, អគារ, ផ្សិត, រចនាប័ទ្ម, ប្លង់, អារេ, ការកំណត់, ការរៀបចំ, ការបញ្ជាទិញ, គំរូ, ក្រុមហ៊ុន Swatch, លំនាំ, ឧទាហរណ៍, ច្បាប់, បទប្បញ្ញត្តិ, ប្រព័ន្ធ, ការផ្តល់, ផ្ទាល់ខ្លួន, អ្នកសង្កេតការណ៍, ការអនុវត្តន៍, ម៉ាទ្រីស, ការសម្ដែង, បោះ, រូបភាព, វិន័យ, Tantra, ពិធីសាសនា, គម្រោង, ឥរិយាបថ, បង្ក, ឥរិយាបទ, សរសៃ, ស្ថិរភាព, បទ, ម៉ុត, កិច្ចព្រមព្រៀង, ស៊ីមេទ្រី, សមាមាត្រ, ពិធី, មុខងារ, ការសម្តែង, ទីបន្ទាល់, សេចក្តីផ្តើម, វិញ្ញាបនបត្រ, អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, លំដាប់, ស៊េរី, ភាគហ៊ុន, ចំណាត់ថ្នាក់, ទំហំ, កាត់, ម៉ូដ, មុខ, សរីរាង្គ, រាងកាយ, ជាផ្នែកមួយ, ជើង, ធាតុផ្សំ, រមណីយដ្ឋាន, កន្លែង, ការកាន់កាប់, ក្រុមហ៊ុន, ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់, ការប្រព្រឹត្ដ, ការព្យាបាល, ការដោះស្រាយ

ស្ថាបនា, ទម្រង់បែបបទ, មានចំនួន, បង្កើត, កសាង, រូបរាង, ធ្វើឱ្យ, បង្កើន, ញាស់, តួលេខ, ស៊ុម, ប្រភព, ផលិត, ម៉ូដ, ការងារ, ប្រឌិត, គិត, គិតឡើង, កូដកម្មចេញ, ស្រមៃ, ផ្ដើម, នឹក, ឧបមាថា, បញ្ចូល, ផ្ទាល់ខ្លួន, រៀបចំ, យករូបរាង, ទុំ, ស្រស់, ធេវីអាេយរឹង, ចាស់ទុំ, ចាប់ផ្តើម, បញ្ឈប់នៅ, ក្លាយជា​ការពិត, ឆាឆៅ, សម, ទាញយក, សំរេចបាន, យល់ដឹង, ប្រតិបត្តិ, អនុវត្ត, មូលដ្ឋាន, បានរកឃើញ, ខាងក្រៅ, ជាក់ស្តែង, ក្រោយពី

ទម្រង់បែបបទបានបង្កើតឡើងបង្កើតformlessទម្រង់preformសំដែងpreformingpreform
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of form in English
Noun(1) the phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something(2) a category of things distinguished by some common characteristic or quality(3) a perceptual structure(4) any spatial attributes (especially as defined by outline(5) alternative names for the body of a human being(6) the spatial arrangement of something as distinct from its substance(7) the visual appearance of something or someone(8) a printed document with spaces in which to write(9) (biology(10) an arrangement of the elements in a composition or discourse(11) a particular mode in which something is manifested(12) (physical chemistry(13) a body of students who are taught together(14) an ability to perform well(15) a life-size dummy used to display clothes(16) a mold for setting concrete
Verb(1) create (as an entity(2) to compose or represent(3) develop into a distinctive entity(4) give shape or form to(5) make something, usually for a specific function(6) establish or impress firmly in the mind(7) assume a form or shape
Examples of form in English
(1) to be in outstanding form(2) A southern taxonomic form is distributed in North America in Pacific drainages from northern Washington north to the Alaska Peninsula.(3) I am lucky enough to be part of a team whose form has been magnificent, with mesmerising displays.(4) they tried to find a form of words acceptable to all(5) On current domestic form , Liverpool might not see another Champions League night like this for a very long time to come.(6) these videos are a triumph of form over content(7) Mix to combine and set aside for five minutes, or until small bubbles form on the surface.(8) Correcting any form of social misbehaviour is not something that can be done quickly.(9) He has shown consistent form with both bat and ball so far this season but still needs a big score under his belt.(10) He was a lifelong bachelor and was believed to have remained celibate - but did he enjoy painting the naked female form ?(11) Observing the variety of colour, form and aroma of summer flowers can enhance outdoor relaxation.(12) an application form(13) This uncomfortable contradiction between form and content lies at the heart of both their work.(14) In time it may be advantageous to hold data in processed form , but at present raw data remains too valuable.(15) The Rev Chris Swift, a parent himself, agonised over a form of words for a situation he hadn't faced before.(16) He stepped to the side so that his form blocked the door.
Related Phrases of form
(1) application form ::
ទម្រង់ពាក្យសុំ
(2) to form ::
ដើម្បីបង្កើត
(3) order form ::
ទំរង់​បញ្ជាទិញ
(4) registration form ::
សំណុំបែបបទការចុះឈ្មោះ
(5) short form ::
ទម្រង់​ខ្លី
(6) base form ::
ទម្រង់​ដើម
(7) form factor ::
កត្តា​សំណុំ​បែបបទ
(8) fill in a form ::
បំពេញនៅក្នុងសំណុំបែបបទមួយ
(9) in the form ::
នៅក្នុងសំណុំបែបបទ
(10) sixth form ::
ទម្រង់បែបបទទីប្រាំមួយ
Synonyms
Noun
1. shape ::
រូបរាង
2. body ::
រាងកាយ
3. manifestation ::
ការ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ
4. kind ::
ប្រភេទ
5. mold ::
ផ្សិត
6. etiquette ::
ការេ
7. questionnaire ::
សំណួរ
8. fitness ::
សម្បទា
9. manakin ::
manakin
10. phase ::
តំណាក់កាល
11. strain ::
សំពាធ
12. cast ::
បោះ
13. course ::
ជាការពិតណាស់
14. signifier ::
បង្ហាញ
15. pattern ::
លំនាំ
16. flesh ::
សាច់
17. contour ::
ចំនុច
18. sort ::
ប្រភេទ
Verb
19. make ::
ធ្វើឱ្យ
20. formulate ::
បង្កើត
22. materialize ::
រូបរាង
23. acquire ::
ទទួលបាន
24. arrange ::
រៀបចំ
25. constitute ::
បង្កើត
26. develop ::
ការអភិវឌ្ឍ
27. shape ::
រូបរាង
28. organize ::
រៀបចំ
29. forge ::
បង្កើត
30. take form ::
យកទម្រង់បែបបទ
31. imprint ::
បោះពុម្ព
Antonyms
1. impropriety ::
ត្រឹមត្រូវ
2. indecorum ::
indecorum
Different Forms
form, formed, forming, formless, forms, preform, preformed, preforming, preforms
Word Example from TV Shows
Human beings form emotional
attachments as they grow up.

Human beings FORM emotional attachments as they grow up.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 23

The substance is fire given form.

The substance is fire given FORM.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

It's my idea of what DNA would look like
in a silicon-based life form.

It's my idea of what DNA would look like in a silicon-based life FORM.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

I don't know. How do carbon atoms
form a benzene ring?

I don't know. How do carbon atoms FORM a benzene ring?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13

You know, I read that washing dishes
can be an excellent form of meditation.

You know, I read that washing dishes can be an excellent FORM of meditation.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

English to Khmer Dictionary: form

Meaning and definitions of form, translation in Khmer language for form with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of form in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'form'

What form means in Khmer, form meaning in Khmer, form definition, examples and pronunciation of form in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History