English to Khmer Meaning of force - កម្លាំង


Force :
កម្លាំង

កម្លាំង, អំណាច, សមត្ថភាព, អាច, អានុភាព, កងវរសេនាតូច, ក្រុម, ក្រុមតន្រ្តី, អាជ្ញាធរមាន, ផលប៉ះពាល់, ឥទ្ធិពល, ចំណាប់អារម្មណ៍, យោធា, កងជីវពល, ល្បឿន, ការប្រញាប់ប្រញាល់រួម, ថាមពល, ដ្រាយ, ភាពរឹងមាំខាង, ចំហាយ, ប្រសិទ្ធិភាព, ចូលទៅ, ការលើកទឹកចិត្ត, ការបំផុសគំនិត, សរសេរតាមអាន, កម្លាំងរុញច្រាន, កំណត់, ភ្លើង, ការដុត, ព្រះភ្លើង, ថាមពលរំលាយអាហារ, និយមន័យ, កងទ័ព, ចំណាត់ថ្នាក់, កម្មសិទ្ធិនៃកម្លាំង, ការតស៊ូ, ខកចិត្ត, ឆក់, ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល, អាក្រក់, របួស, សំពាធ, ការបង្ហាញនៃកម្លាំង, ការប្រើប្រាស់កម្លាំង, ការទទូច, ភាពតានតឹង, ការបង្ខិតបង្ខំ, កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង, ការផ្តោតសំខាន់, ការបញ្ចេញសំឡេង

កម្លាំង, បង្ខំ, កាតព្វកិច្ច, អនុវត្ត, រំលោភបំពាន, កំហឹង, បំពុល, លប់, បានយកឈ្នះ, កៀរ, ការបរាជ័យ, ជំរុញ, ផ្លូវ, ជិះជាន់, លាតសន្ធឹង, ល្បែងទាញព្រ័ត្រ, កំណាត់, អូស, សំពាធ, ការរំលោភសេពសន្ថវៈ, បង្ក្រាប, លុកលុយរាតត្បាត, ទារុណកម្ម, ភាពតានតឹង, ធានា, រឹតបន្តឹង, ពង្រឹង, ក្រុមហ៊ុន, ធេវីអាេយរឹង, ទទូច, ដាក់

កម្លាំងបង្ខំកងកម្លាំងបង្ខំឱ្យ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of force in English
Noun(1) a powerful effect or influence(2) (physics(3) physical energy or intensity(4) group of people willing to obey orders(5) a unit that is part of some military service(6) an act of aggression (as one against a person who resists(7) one possessing or exercising power or influence or authority(8) a group of people having the power of effective action(9) (of a law(10) a putout of a base runner who is required to run; the putout is accomplished by holding the ball while touching the base to which the runner must advance before the runner reaches that base
Verb(1) to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means(2) urge or force (a person(3) move with force(4) impose urgently, importunately, or inexorably(5) squeeze like a wedge into a tight space(6) force into or from an action or state, either physically or metaphorically(7) do forcibly; exert force(8) take by force
Examples of force in English
(1) I believe in fair play and have always endeavoured to be a force for good in politics.(2) force of personality(3) The force was not in order, but Santo thinking he had been retired, started toward the dugout.(4) As Ibrahim counsels, it is a mistake to believe that force can eliminate Islamist movements.(5) a sales force(6) If a serving officer was to be found guilty of possessing a class A drug they would face dismissal from the force and a possible jail sentence.(7) We now have the situation where the entire force has been tarnished by the Minister as corrupt on the basis of a newspaper article.(8) Rivera fielded the ball, but threw it into center field in attempting to force Dellucci at second.(9) Chief Inspector Bob Farmer, of the force 's road policing department, said the cause of the accident was unclear.(10) the article was of such force that it changed opinion(11) I tend to take the more traditional view that the worst thing a military force can do is fail in its mission.(12) From the moment Hastie exploded with that great force of moral indignation, losing was simply not an option.(13) Sovereignty could be transferred by force or by treaty, but it had to be transferred.(14) Beethoven delighted Rousseau's Romantic admirers with his demonstration of the moral force expressible in music.(15) The Pump Engine adjoining the tread wheels was put in motion by human force .(16) In many ways, however, the weak force resembles the electromagnetic force .
Related Phrases of force
(1) task force ::
កម្លាំង​ការងារ
(2) in force ::
ជាធរមាន
(3) force majeure ::
ករណីប្រធានស័ក្តិ
(4) labor force ::
កម្លាំងពលកម្ម
(5) driving force ::
កម្លាំងជំរុញ
(6) sales force ::
កម្លាំងការលក់
(7) by force ::
ដោយ​កម្លាំង
(8) police force ::
កម្លាំងប៉ូលីស
(9) brute force ::
កម្លាំងរង
Synonyms
Noun
1. strength ::
កម្លាំង
2. coercion ::
ការបង្ខិតបង្ខំ
3. cogency ::
cogency
4. agency ::
ទីភ្នាក់ងារ
5. body ::
រាងកាយ
6. force play ::
ការលេងកម្លាំង
7. power ::
អំណាច
8. violence ::
អំពើហិង្សា
9. effect ::
ផលប៉ះពាល់
10. military unit ::
អង្គភាពយោធា
11. personnel ::
បុគ្គលិក
Verb
12. compel ::
បង្ខំ
13. break open ::
បំបែកបើកចំហ
14. propel ::
ជំរុញ
15. extract ::
ការដកស្រង់
16. impel ::
ជំរុញ
17. thrust ::
ការសម្រុក
18. drive ::
ដ្រាយ
19. push ::
ការជំរុញ
20. storm ::
ព្យុះ
21. draw ::
គូរ
22. coerce ::
បង្ខំ
23. squeeze ::
ការរឹតបន្តឹង
Antonyms
Different Forms
force, forced, forces, forcing
Word Example from TV Shows
So what,
now the Force is with you?

So what, now the Force is with you?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

A strong force
of attraction.

A strong FORCE of attraction.

Breaking Bad Season 2, Episode 7

Wow, centrifugal force.

Wow, centrifugal FORCE.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 3

Am I?
Yesterday I had an Air Force project,

Am I? Yesterday I had an Air Force project,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

while we worked on our Air Force project

while we worked on our Air Force project

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

English to Khmer Dictionary: force

Meaning and definitions of force, translation in Khmer language for force with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of force in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'force'

What force means in Khmer, force meaning in Khmer, force definition, examples and pronunciation of force in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History