English to Khmer Meaning of fly - ការហោះហើរ


Fly :
ការហោះហើរ

ការប្រណាំង, ការហោះហើរ, ការរត់, ជាការពិតណាស់, លាង, ក្រដាសចែកផ្សាយ, ខិត្តប័ណ្ណ, រុយផ្ទះ, ហោះ, ស្លាប, បុរសម្នាក់, រត់គេចខ្លួន, Escapade, រត់​ទៅ​អោយ​ឆ្ងាយ, មូស, មមង់, លោត, ជ្រមុជទឹក, ការធ្លាក់ចុះ, និទាឃរដូវ, គំរប, គ្របដណ្តប់, គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់, ស្បៃ​មុខ, សត្វល្អិត, ខែនេះ, កណ្ដូប, បក្សី

ការហោះហើរ, ព្រួញ, គណ, អាកាសចរណ៍, យន្តហោះ, ខ្លែង, ស្លាប, រលក, ផ្លាស់ទីឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស, រត់​ទៅ​អោយ​ឆ្ងាយ, ស្លាប់, ហុចចេញ, ចាកចេញពី, ឧបករណ៍នៅតាមបណ្តោយ, វាលខ្សាច់, សាប់, រក្សាបិទ, Shun, សង្កត់បិទ, សំណល់, ប៉ោង, បានយកឈ្នះ, យកឈ្នះ, ទៅ​ហួស​ពី, កើនលើស, លើសពី, ការរត់, ចូលទៅ, លាង, ទៅ​ក្រៅ, មកបិទ, ចាក់, ការចេញផ្សាយ

រត់គេចខ្លួនសត្វរុយការហោះហើរflyableហោះ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fly in English
Noun(1) two-winged insects characterized by active flight(2) flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent(3) an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth(4) (baseball(5) fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect
Verb(1) travel through the air; be airborne(2) move quickly or suddenly(3) operate an airplane(4) transport by aeroplane(5) cause to fly or float(6) be dispersed or disseminated(7) change quickly from one emotional state to another(8) pass away rapidly(9) travel in an airplane(10) display in the air or cause to float(11) run away quickly(12) travel over (an area of land or sea(13) hit a fly(14) decrease rapidly and disappear
Adjective(1) (British informal
Examples of fly in English
(1) And now Edward, in his turn, was compelled to fly from the country, and to take refuge with his brother-in-law, the Duke of Burgundy.(2) Ryan's a super fly dude.(3) I do not like how far I have to reach from the inside of the tent to the zip on the fly .(4) The Mock Orange bush has a bad case of black fly already, and the rose bush has greenfly.(5) The Old World hunter fly seemingly enjoys a challenge.(6) I fly back to London this evening(7) Requests to have the game postponed by 24 hours were dismissed so officials saw only one option and that was to hire a helicopter to fly him back.(8) If the butterfly can fly free with its wings of iridescent color, gardeners should be allowed to do the same.(9) Protestants, wherever they could obtain shipping, hasted to fly the country.(10) The horn fly , Haematobia irritans, is probably the most important economically damaging ectoparasite of grazing cattle.(11) Babs wants to know if her romance with the fly guy she met last year is for keeps.(12) I was looking for the fly stuff, and I don't mean fishing gear.(13) With Wakefield up in the pen yet again as Francona burned through his options, Curt Leskanic came in and got Williams to fly to center to end the inning.(14) ÔÇÿThank you.ÔÇÖ Claudia stood up. ÔÇÿI have to fly ! We must get together for dinner soon!ÔÇÖ(15) A single fly was placed on the platform, and placidly stayed there, motionless, until the test stimulus was presented.(16) This reduced the amount of control forces and the frequency of control movements required to fly the aircraft.
Related Phrases of fly
(1) fly away ::
ហោះ​ហើរ​ទៅ​ឆ្ងាយ
(2) to fly ::
ការហោះហើរ
(3) fly high ::
ហោះ​ខ្ពស់
(4) fly a kite ::
បង្ហោះ​ខ្លែង
(5) on the fly ::
នៅលើរហ័ស
(6) fly back ::
ការហោះហើរត្រឡប់មកវិញ
(7) fly off the handle ::
ហោះហើរបិទចំណុចទាញ
(8) fly out ::
ហោះ​ចេញ
Synonyms
Noun
1. fly sheet ::
ការហោះហើរសន្លឹក
2. fly ball ::
ការហោះហើរបាល់
Verb
3. travel through the air ::
ដំណើរតាមខ្យល់
6. pilot ::
សាកល្បង
7. display ::
បង្ហាញ
8. flutter ::
គណ
9. go quickly ::
ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស
10. vaporize ::
vaporize
12. wing ::
ស្លាប
13. fell ::
ធ្លាក់ចុះ
14. aviate ::
អាកាសចរណ៍
Different Forms
fled, flies, fly, flyable
Word Example from TV Shows
This fly...
No, any fly cannot be in our lab.

This FLY... No, any FLY cannot be in our lab.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

Can I make the little man fly now?

Can I make the little man FLY now?

Game of Thrones Season 1, Episode 6

You know they fly, right?!

You know they FLY, right?!

The Big Bang Theory Season 7, Episode 3

But half-man, half-owl can fly...

But half-man, half-owl can FLY...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

...get in the airplane,
know where you wanna go, and fly it.

...get in the airplane, know where you wanna go, and FLY it."

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

English to Khmer Dictionary: fly

Meaning and definitions of fly, translation in Khmer language for fly with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fly in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'fly'

What fly means in Khmer, fly meaning in Khmer, fly definition, examples and pronunciation of fly in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History