English to Khmer Meaning of fine - ការផាកពិន័យ


Fine :
ការផាកពិន័យ

ការផាកពិន័យ, ពិន័យ, បោះបង់ចោល, បញ្ចប់, ចុងបញ្ចប់, សេចក្តីសន្និដ្ឋាន, ឥតខ្ចោះ, ចុងក្រោយ

ការផាកពិន័យ, វាយតម្លៃ, បំផ្លាញ, សម្រាំង, ស្តើង, តូចចង្អៀត, ធ្វើឱ្យតូច, បន្សុទ្ធ, តម្រង

ការផាកពិន័យ, ល្បិច, ឆ្ងាញ់, ល្អ, យល់ដឹង, តិចតួច, ល្អប្រសើរជាងមុន, ល្អបំផុត, ល្អឥតខ្ចោះ, ស្រស់ស្អាត, ចម្រាញ់, តូច, បានស្រស់ស្អាត, ស្អាត, ប៉ូលា, ទេពអប្សរ, ពិព័រណ៍, ហ្មត់ចត់, ផងដែរដែលបានទៅធ្វើ, ស្ដើង, តូចចង្អៀត, ចម្រៀងសញ្ជាតិ, ស្តើង, លក្ខណៈធម្មតា, ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ, សុទ្ធ, Sterling, ដោយស្មោះ, អស្ចារ្យ, ល្អវិសេស, ភាពត្រឹមត្រូវ, គ្មានកំហុស, ថ្ផីចេស, កែទម្រង់, មន្តស្នេហ៍, រីករាយ, គួរសម, នៃការតម្រៀបមួយ, ច្រាស់, មុត, រឹងមាំ, ទាន់សម័យ, ជាការសំខាន់ណាស់, ខ្លាំង, គួរឱ្យកត់សម្គាល់, ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង, ភាពទាក់ទាញ, អាចធ្វើការអង្កេត, ស្រស់, ត្រឹមត្រូវ, ះ, ស្រួច, ជ្រៀតចូល, ប្រាជ្ញា, យ៉ាង, ពិសុទ្ធ, ដាំដុះ

ការផាកពិន័យ, យ៉ាងហ្មត់ចត់, ខ្លាំងណាស់, ច្រើនណាស់, ច្រើន​ពេក, ក្រៃលែង

ការផាកពិន័យពិន័យជាប្រាក់វិចិត្រពិន័យការពិន័យផាកពិន័យ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fine in English
Noun(1) money extracted as a penalty
Verb(1) issue a ticket or a fine to as a penalty
Adjective(1) being satisfactory or in satisfactory condition(2) minutely precise especially in differences in meaning(3) thin in thickness or diameter(4) characterized by elegance or refinement or accomplishment(5) of textures that are smooth to the touch or substances consisting of relatively small particles(6) free from impurities; having a high or specified degree of purity
Adverb(1) an expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence(2) in a delicate manner
Examples of fine in English
(1) Tiny, tiny fine hairs on her cheek and upper lip caught the red sun; her whole face shimmered.(2) These are, nevertheless, still reasonably fine fabrics and much finer than some of the cloth some of the public expect us to be wearing.(3) This is probably the best place in the world to buy fine silk as quality is high and prices are surprisingly reasonable.(4) Dust and fine sand particles tend to cling to the surface of the skin, especially in the folds and in between the toes and fingers.(5) Color a few fine pieces for subtle highlights, or create chunkier pieces for a more dramatic look.(6) She is pretty, and a fine actress, but as a femme-fatale figure, she seems too sweet, and the film's themes are too thin.(7) They have one of their fine Gold Dots of the same weight and also a 325 gr.(8) Mezzo Janet Campbell doesn't have a large voice, but she is one fine singer and musician.(9) now's a fine time to tell me!(10) It had a selection of top-notch artisan products and fine wines, in addition to its bigger industries.(11) There is no update, he says, other than adding that his health is fine .(12) In all his life, Peter had never seen any fabric so fine or so intricately woven.(13) By the time I finished grade school, my sense of dark, black humor had been honed to a fine point.(14) The Minister complimented the Health Committee on its fine , very thorough work on the bill.(15) The judge explained to him at an early stage that he was being asked to fine him or commit him to prison.(16) Iraq is also famous for its carpets, woven from fine threads in brilliant colors.
Related Phrases of fine
(1) very fine ::
ល្អណាស់
(2) be fine ::
មានការផាកពិន័យ
(3) fine arts ::
សិល្បៈ
(4) fine art ::
សិល្បៈ
(5) a fine ::
ការផាកពិន័យ
(6) feel fine ::
មានអារម្មណ៍ថាមានការផាកពិន័យ
(7) pay a fine ::
បង់ពិន័យ
(8) parking fine ::
ការផាកពិន័យកន្លែងចតរថយន្ត
Synonyms
Adjective
1. excellent ::
ល្អឥតខ្ចោះ
2. worthy ::
ភាពសក្ដិសម
3. all right ::
ត្រឹមត្រូវ
4. in good health ::
សុខភាពល្អ
5. fair ::
ពិព័រណ៍
6. impressive ::
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
7. elegant ::
ឆើតឆាយ
8. keen ::
ច្រាស់
9. delicate ::
ឆ្ងាញ់
10. thin ::
ស្តើង
11. sharp ::
មុត
12. sheer ::
បរិមាណ
13. fine-grained ::
ពិន័យ grained
14. intricate ::
ស្មុគស្មាញ
15. subtle ::
ល្បិច
16. elevated ::
កើនឡើង
17. discerning ::
យល់ដឹង
Adverb
19. well ::
ល្អ
Noun
Verb
24. penalize ::
ដាក់ទោ
25. ticket ::
សំបុត្រ
Different Forms
fine, fined, finely, fineness, fines, fining
Word Example from TV Shows
If I saw her on the street,
I'd say,

If I saw her on the street, I'd say, "Damn, that girl's FINE."

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20

Fine, I'll just make him do
a couple more things,

Fine, I'll just make him do a couple more things,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 21

Fine.

Fine.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21

Zangen's a fine company.

Zangen's a FINE company.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

- Fine, go for a little walk.
- Then what?

- Fine, go for a little walk. - Then what?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

English to Khmer Dictionary: fine

Meaning and definitions of fine, translation in Khmer language for fine with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fine in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'fine'

What fine means in Khmer, fine meaning in Khmer, fine definition, examples and pronunciation of fine in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History