English to Khmer Meaning of charge - សាក


Charge :
សាក

សាក, ទំនាញ, ផ្ទុក, ទំងន់, បន្ទុក, ញើស, ការទទួលខុសត្រូវ, កាតព្វកិច្ច, តម្លៃ, មានតំលៃ, ការចំណាយ, ការរាំង, ការដាក់, ការដំឡើង, ពាក្យបញ្ជា, ការបញ្ជាទិញ, បទបញ្ជា, ក្រឹត្យ, ចំណាយ, ការប្រើប្រាស់, ចេញ, អត្រា, សេចក្តីបង្គាប់, អាណត្តិ, ការវាយប្រហារ, ការលុកលុយ, ការឈានជើង, ការវាយលុក, ជាចាំបាច់, ការចាំបាច់, ការឃុំឃាំង, ការថែរក្សា, ការជឿទុកចិត្ត, មើល, ការការពារ, ការថែទាំ, ការពារជាតិ, ឧបត្ថម្ភ, កិច្ចការ, កម្ម, គណៈកម្មាការ, ភាព​ចាំបាច់, សំណាង, សិក្ខាបទ, ពាក្យបណ្តឹង, ការចោទប្រកាន់, ការត្អូញត្អែរ

ចោទប្រកាន់, ចាប់ក្នុងបតឧរកិដ្ឋ, សាក, អះអាង, បំពេញ, ផ្ទុក, វត្ថុ, ការបញ្ជាទិញ, ពាក្យបញ្ជា, ការដេញថ្លៃ, ផ្តល់ឱ្យពាក្យបញ្ជា, រំលឹកដាស់តឿន, បន្សល់ទុក, ប្រព្រឹត្ត, ដាក់, ពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់, ឈ្លានពាន, ការវាយប្រហារ, ធ្លាក់​ពី​លើ, រំខាន, លិខិតអនុញ្ញាត, បញ្ជីរាយមុខទំនិញ, ប្តឹងតវ៉ា, ឆ្កេ

សាកត្រូវបានចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់សាកថ្ម
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of charge in English
Noun(1) an impetuous rush toward someone or something(2) (criminal law(3) the price charged for some article or service(4) the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative(5) attention and management implying responsibility for safety(6) a special assignment that is given to a person or group(7) a person committed to your care(8) financial liabilities (such as a tax(9) (psychoanalysis(10) the swift release of a store of affective force(11) request for payment of a debt(12) a formal statement of a command or injunction to do something(13) an assertion that someone is guilty of a fault or offence(14) heraldry consisting of a design or image depicted on a shield(15) a quantity of explosive to be set off at one time
Verb(1) to make a rush at or sudden attack upon, as in battle(2) blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against(3) demand payment(4) move quickly and violently(5) assign a duty, responsibility or obligation to(6) file a formal charge against(7) make an accusatory claim(8) fill or load to capacity(9) enter a certain amount as a charge(10) cause to be admitted; of persons to an institution(11) give over to another for care or safekeeping(12) pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt(13) lie down on command, of hunting dogs(14) cause to be agitated, excited, or roused(15) place a heraldic bearing on(16) provide (a device
Examples of charge in English
(1) It is intriguing to watch those who run, those who hide, those that charge headlong and those that push their friends in front of themselves for protection.(2) He saw the next wave of attackers gathering to charge the platoon position.(3) There should be a local charge for such services.(4) Sometimes, capacitors are used to store charge for high-speed use.(5) It was also possible to arrange an item of mail to be left at a convenient Post Office though the Post Office would charge for this service.(6) the people in her charge are pupils and not experimental subjects(7) our standard charge for a letter is Ôö¼├║25(8) Therefore, the traditional approach might be that he should face his trial again on a charge of murder rather than manslaughter.(9) Whether the men mistook my charge for a frenzied attack or not, they fled from me, allowing me to reach the body safely.(10) The province requires us to charge the same low price to all our clients, yet many of them are affluent and could easily afford to pay more.(11) he admitted the charge(12) Clearly, to Ray and Barbara, caring for the rare and precious birds in their charge is a lot more than a job.(13) There is a range of prices open to you to charge for your services.(14) The signal to begin might be a mine explosion or a demolition charge .(15) The two banks in his charge have many more rural outlets in the agricultural heartlands than most of their rivals, and in some cases they remain the only banks left in remote villages.(16) There had been a demonstration the day before that ended in a charge on the governors' mansion, but it had not led to major militia fighting.
Related Phrases of charge
(1) in charge ::
នៅ​ក្នុង​បន្ទុក
(2) free of charge ::
ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ
(3) in charge of ::
ទ​ទូល​បន្ទុក​លើ
(4) service charge ::
ថ្លៃ​សេវាកម្ម
(5) person in charge ::
អ្នក​ទទួលបន្ទុក
(6) be in charge of ::
ត្រូវនៅក្នុងបន្ទុកនៃការ
(7) take charge of ::
ទទួល​តួនាទី​ជំនួស
(8) no charge ::
មិនមានការចោទប្រកាន់
(9) be in charge ::
នៅក្នុងបន្ទុក
(10) electric charge ::
បន្ទុកអគ្គីសនី
Synonyms
Noun
1. fee ::
កម្រៃសេវា
2. accusation ::
ការចោទប្រកាន់
3. attack ::
ការវាយប្រហារ
4. care ::
ការថែរក្សា
5. duty ::
កាតព្វកិច្ច
6. ward ::
វួដ
7. instruction ::
ការបង្រៀន
8. thrill ::
រំភើប
10. mission ::
បេសកកម្ម
11. complaint ::
ពាក្យបណ្តឹង
12. burster ::
burster
13. direction ::
ទិសដៅ
14. billing ::
វិក័យប័ត្រ
15. cathexis ::
cathexis
16. bearing ::
អានុភាព
17. flush ::
ចាក់ទឹក
18. electric charge ::
បន្ទុកអគ្គីសនី
Verb
19. ask in payment ::
ស្នើសុំនៅក្នុងការទូទាត់
20. bill ::
វិក័យប័ត្រ
21. accuse of ::
ចោទប្រកាន់នៃការ
22. entrust ::
ប្រគល់
23. attack ::
ការវាយប្រហារ
24. rush ::
ការប្រញាប់ប្រញាល់
25. suffuse ::
suffuse
26. order ::
ការបញ្ជាទិញ
27. commit ::
ប្រព្រឹត្ត
28. saddle ::
រាង
29. level ::
កម្រិត
30. charge up ::
សាក
31. load ::
ផ្ទុក
32. appoint ::
តែងតាំង
33. blame ::
ស្តី​បន្ទោស
34. shoot down ::
បាញ់ទម្លាក់
35. accuse ::
ចោទប្រកាន់
36. lodge ::
ផ្ទះសំណាក់
37. bear down ::
បង្កើតបានធ្លាក់ចុះ
38. consign ::
បោះ
Different Forms
charge, charged, charges, charging
Word Example from TV Shows
Need I remind you, gentlemen,
that I charge by the hour?

Need I remind you, gentlemen, that I CHARGE by the hour?

Westworld Season 3, Episode 8

Now yell

Now yell "CHARGE," and we can get out of here.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

If you were in charge
of her project,

If you were in CHARGE of her project,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

Cavalry, charge!

Cavalry, CHARGE!

Game of Thrones Season 6, Episode 9

Marie, the assault charge.

Marie, the assault CHARGE.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

English to Khmer Dictionary: charge

Meaning and definitions of charge, translation in Khmer language for charge with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of charge in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'charge'

What charge means in Khmer, charge meaning in Khmer, charge definition, examples and pronunciation of charge in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History