English to Khmer Meaning of bad - អាក្រក់


Bad :
អាក្រក់

សំណាង​អាក្រក់, សំណាងអាក្រក់, អ្នក​ចាញ់, ជំទង់, អាក្រក់, ការបរាជ័យ, ការរលូតកូន, ការបំផ្លាញ, ខូចខាត, ប្រាសាទបុរាណ, ការប្រើប្រាស់, ការបណ្តេញ, រដ្ឋាករកម្ពុជា, វិនាសអន្ដរាយ, ធ្វើអោយអស់, សំណាងឈឺ, ការដួលរលំ, កំហុស, ភាពឥតប្រយោជន៍, គ្រោះថ្នាក់, បណ្តាក់ទុន, អន្ដរាយ, ជំងឺ, ការមិនពេញចិត្ត, ទុក្ខព្រួយ, ជាក់ច្បាស់, កាកសំណល់, សន្លឹក flop, ទុក្ខវេទនា, បាន rue

អាក្រក់, មនុស្សអាក្រក់, ឈឺ, យ៉ាងលំបាក, ធ្លាក់ចុះ, ជនក្រីក្រ, ផ្សេងគ្នា, គ្រោះថ្នាក់, ប៉ះពាល់, រប៉ិលរប៉ូច, ការបាត់បង់, គួរឱ្យខ្លាចក្រៃលែង, ប្រផ្នូលអាក្រក់, អពមង្គល, ប្រាសចាក, ក្រីក្រ, ក្រ, ដែលគ្មានសិទ្ធិ, សម្រេច, ភាគខាងត្បូង, ជំងឺ omened, ជម្ងឺ, កំហុស, មានភាពមិនល្អឥតខ្ចោះ, មិន​ត្រឹមត្រូវ, ស្មោះ, អំពើពុករលួយ, មិនត្រឹមត្រូវ, ការលំបាក, រឹង, តស៊ូ, រឹងរូស, បំផ្លើស, បំពុល, តិចតួច, ខ្លី, ទាប, បន្តិច, ឆ្គង, មានន័យថា, ឥតលាក់លៀម, ក្មេងរពិសមែនទេ, Blackguard, មូលដ្ឋាន, ឯងអន់ណាស់, បរាជ័យ, ទាបជាង, ក្លែងក្លាយ, បង្កើត, ការរលាក, រំភើបចិត្ត, មានសុខភាពល្អ, តក់ស្លុត, គ្មានអនាម័យ, ជាតិពុល, ចុងក្រោយ, មិនល្អ

អាក្រក់Badenយ៉ាង​អាក្រក់អំពើអាក្រក់
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bad in English
Noun(1) that which is below standard or expectations as of ethics or decency
Adjective(1) having undesirable or negative qualities(2) very intense, or bad(3) feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'(4) (of foodstuffs(5) feeling or expressing regret or sorrow or a sense of loss over something done or undone(6) not capable of being collected, or uncollectible(7) below average in quality or performance(8) nonstandard(9) not financially safe or secure(10) physically unsound or diseased(11) capable of harming(12) characterized by wickedness or immorality(13) reproduced fraudulently(14) not working properly
Adverb(1) with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'(2) very much; strongly
Examples of bad in English
(1) A bad reputation can only help demoralise employees and no greater flexibility of hours worked will overcome this.(2) I don't want to do anything today and if the weather's bad , I'll say what an awful day.(3) You can't get much sleep; and the kids are throwing up because the food is bad .(4) The water was a bit soapy and although she never got pregnant, she had some really bad aches and pains for weeks after that.(5) The death penalty for very bad people may plausibly be described as the latter category.(6) This doesn't mean that what we see will be bad or evil or any of those things that we may have been taught.(7) The general level of ignorance on what is good or bad behaviour is compounded by the idealisation of childhood.(8) the meat has gone bad(9) The air was still pretty bad , but the tunnel was larger and much less foreboding.(10) it was a bad idea(11) All share some of the ailments of old age, including poor memories, fading eyesight and bad hearing.(12) I felt so bad , so ashamed of the person I am today, so worthless, so empty, so useless.(13) No matter how bad I threw the ball, it was still going to knock down at least one pin.(14) He suffered money problems and was arrested for passing a bad cheque and other financial charges.(15) She knew she was bad der than these wannabe hoodlums.(16) Pain is your body's way of telling you to stop, and ignoring it will not only make you feel bad but probably injure you into the bargain.
Related Phrases of bad
(1) not bad ::
មិនអាក្រក់​ទេ
(2) bad boy ::
ក្មេង​មិនល្អ
(3) too bad ::
អាក្រក់​ណាស់
(4) bad girl ::
ស្រី​អាក្រក់
(5) bad luck ::
សំណាង​អាក្រក់
(6) bad trip ::
ដំណើរទស្សនកិច្ចអាក្រក់
(7) very bad ::
អាក្រក់​ណាស់
(8) so bad ::
អាក្រក់​ណាស់
(9) go bad ::
ចូលទៅអាក្រក់
(10) bad guy ::
បុរសអាក្រក់
Synonyms
Adjective
1. substandard ::
ស្ដង់ដារ
2. harmful ::
គ្រោះថ្នាក់
3. wicked ::
មនុស្សអាក្រក់
4. badly behaved ::
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឥរិយាបថ
5. unpleasant ::
មិនល្អ
6. inauspicious ::
អពមង្គល
7. severe ::
ធ្ងន់ធ្ងរ
8. rotten ::
រលួយ
10. guilty ::
មានកំហុស
11. invalid ::
មិនត្រឹមត្រូវ
12. offensive ::
ការវាយលុក
13. big ::
ធំ
14. defective ::
ជម្ងឺ
15. forged ::
បង្កើត
16. sorry ::
សុំទោស
18. tough ::
ការលំបាក
19. unsound ::
unsound
20. speculative ::
ស្ទង់មើល
Adverb
21. badly ::
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
Noun
Antonyms
1. adequate ::
គ្រប់គ្រាន់
2. decent ::
សមរម្យ
3. fine ::
ការផាកពិន័យ
4. passable ::
passable
5. respectable ::
គោរព
6. satisfactory ::
ជាទីពេញចិត្ត
7. standard ::
ស្ដង់ដារ
8. tolerable ::
ទោសស្រាល
Different Forms
bad, baden, badly, badness
Word Example from TV Shows
Am I the bad guy?

Am I the BAD guy?

Westworld Season 3, Episode 8

Don't feel bad.
Neither does he.

Don't feel BAD. Neither does he.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

You're expecting the news
from the scan to be bad.

You're expecting the news from the scan to be BAD.

Breaking Bad Season 2, Episode 9

Hey, I get that you feel bad
about all the attention,

Hey, I get that you feel BAD about all the attention,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 6

I-Isn't it better
to get bad news from a friend?

I-Isn't it better to get BAD news from a friend?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

English to Khmer Dictionary: bad

Meaning and definitions of bad, translation in Khmer language for bad with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bad in Khmer and in English language.

Tags for the entry 'bad'

What bad means in Khmer, bad meaning in Khmer, bad definition, examples and pronunciation of bad in Khmer language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History