English to Khmer Meaning :: unkind

ដេលមិនខុសក្នា
Unkind :
មិនល្អ
- មិនល្អដែលគ្មានមេត្ដាunkindestគំរោះគំរើយមិនល្អ
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) lacking kindness(2) deficient in humane and kindly feelings

Show Examples
(+)

(1) Television is brutal and unkind to yesterday's rock stars.(2) In the meantime, they were not unkind to him, and their greatest offense was his captivity.(3) She had never been one to argue back or be unkind to anyone.(4) It would be unkind to force you to speak of your torment twice.(5) He was unkind to Kurosawa's Seven Samurai, while devoting a whole essay to the adroit but decidedly lesser The Hidden Fortress.(6) When someone insults us or does something unkind to us, an internal formation is created in our consciousness.(7) Perhaps it would be gratuitously unkind to compare the intellects and depth of the two presidents.(8) Heck, you might even be as unkind to note that the work is a tad dated.(9) Farmers are always getting the blame for being unkind to the Environment, where in the majority of cases, the farmers are blameless.(10) My husband's family has been unkind to me in the past and I want them to know I will not put up with this hurtful behavior anymore.(11) Once again we find that nature is unkind to simplistic formulations.(12) It is cruel and unkind to go through them yet again.(13) Rounding up, Salih stressed that it would be foolish and unkind to turn down laurels bestowed by those who appreciated your work.(14) Australians are trained to dread invasion and yet cannot stomach being unkind to any stranger.(15) The indifferent look on my face is only there because people like you are being unkind to me and I can't fight back.(16) The policy of the ostrich prevails - though saying that that is probably unkind to ostriches.
Related Words
Synonyms
Adjective
1. uncharitable ::
កោងកាច
2. unpleasant ::
មិនល្អ
3. disagreeable ::
disagreeable
4. nasty ::
អាក្រក់
5. mean ::
មានន័យថា
6. mean-spirited ::
ស្មារតីមានន័យថា
7. cruel ::
សាហាវ
8. vindictive ::
សងសឹក
9. vicious ::
យ៉ាងសាហាវ
10. spiteful ::
បញ្ឈឺ
11. malicious ::
ព្យាបាទ
12. callous ::
គិតដល់
13. unsympathetic ::
មិនពេញចិត្តពេញថ្លើម
14. unfeeling ::
ត្ដានេះ
15. uncaring ::
ចេះយកចិត្ដទុកដាក់
16. unsparing ::
unsparing
17. hurtful ::
អាក្រក់
18. ill-natured ::
ជំងឺធម្មជាតិ
19. hard-hearted ::
ពិបាកបេះដូង
20. cold-hearted ::
ត្រជាក់បេះដូង
21. unfriendly ::
រាក់ទាក់
22. uncivil ::
គ្មានភាពរីកចម្រើន
23. inconsiderate ::
គិតដល់អ្នកដទៃ
24. insensitive ::
អាក្រក់
25. hostile ::
អរិភាព
26. bitchy ::
bitchy
27. catty ::
catty
Different Forms
unkind, unkinder, unkindest, unkindly, unkindness
English to Khmer Dictionary: unkind

Meaning and definitions of unkind, translation in Khmer language for unkind with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of unkind in Khmer and in English language.

Tags for the entry "unkind"

What unkind means in Khmer, unkind meaning in Khmer, unkind definition, examples and pronunciation of unkind in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Cause
មូលហេតុ, ការជម្រុញ, ជាប្រយោជន៍, ឱកាស, មូលដ្ឋាន, , បញ្ហា, គោលបំណង, គោលដៅ, ចេតនា, ការងារ, ការធ្វើការងារ, កិច្ចការ, ការខិតខំប្រឹងប្រែង, ការប្រព្រឹត្ដ, លេស, ការអង្វរ, សកម្មភាពជាលើកដំបូង, ពុត, អាគុយម៉ង់, ការវែកញែករបស់, ឈ្លោះ, គិតថា, រឿង, បាតុភូត, អ្នកបង្កើត, ម៉ាស៊ីនភ្លើង, អ្នកផលិត, ក្រុមហ៊ុនផលិត, កត្តា, ប្រភព, ប្រភពដើម, ឥទ្ធិពល, គ្រាប់ពូជ, ពោត, គ, គួរ, បញ្ចុះបញ្ចូល, កាតព្វកិច្ច, ភារកិច្ច, ព្រឹត្តិការណ៍, ករណី, ការកើតឡើង, បានកើតឡើង, ប្រធានបទ, ឪពុក, បុព្វបុរស, ដើម, មធ្យោបាយ, ក្នុងនាម, និទាឃរដូវ, ឪពុកម្តាយ, ការសម្តែង, លើសហេតុកម្ម, ការិយាល័យ, ការប្រតិបត្តិ, គ្រឹះ, ដី, បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍, ការហៅ, ពាក្យសម្បថបង្ក, មូលហេតុ, នាំមក​នូវ, ធ្វើឱ្យ, ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការកើនឡើងទៅ, ឱកាស, ផ្តល់ឱ្យកំណើតដល់, បង្កើត, កើនឡើង, អបបិទ, គណនី, ត្រូវតែ, បញ្ឈប់, បញ្ចប់, កម្ទេច, ចូល, រុញច្រានចូលទៅក្នុង, បើកបរ, បរទេស, ការទទួលស្គាល់, ទិន្នផល, , ឈ្នួលទាប
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.