English to Khmer Meaning :: shock

ធេវីឤេយរមផើបខ្លាមងការឆក់, ចិត្ដវិបល្លាស
Shock :
ឆក់
- ឆក់ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងភ្ញាក់រន្ធត់វិបត្ដិ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the feeling of distress and disbelief that you have when something bad happens accidentally(2) the violent interaction of individuals or groups entering into combat(3) a reflex response to the passage of electric current through the body(4) (pathology(5) an instance of agitation of the earth's crust(6) an unpleasant or disappointing surprise(7) a pile of sheaves of grain set on end in a field to dry; stalks of Indian corn set up in a field(8) a bushy thick mass (especially hair(9) a sudden jarring impact(10) a mechanical damper; absorbs energy of sudden impulses
Verb(1) surprise greatly; knock someone's socks off(2) strike with disgust or revulsion(3) strike with horror or terror(4) collide violently(5) collect or gather into shocks(6) subject to electrical shocks(7) inflict a trauma upon

Show Examples
(+)

(1) it was a shock to face such hostile attitudes(2) Many fighting dogs die of blood loss, shock , dehydration, exhaustion, or infection after contests.(3) he died of shock due to massive abdominal haemorrhage(4) The harshness of this incident serves to remind us what a shock reality can be.(5) As it was, I slammed onto the floor of the shaft with my knees bent, absorbing the shock , but the force of the sudden stop pitched me forward.(6) he died of shock due to massive abdominal hemorrhage(7) When I open them again, I'm greeted with a pair of worried black eyes surrounded by a shock of black hair.(8) She vaguely realised that she was probably experiencing a shock reaction.(9) Yet I have not forgotten the experience - the shock of discovery.(10) Part of the industrialised world's mistrust of Opec dates back to the oil shock of 1973 that sent the global economy into crisis.(11) rackets today don't bend or absorb shock the way wooden rackets do(12) He has a shock of black hair and streaks of dirt running down his arms and chest.(13) A visitor from Communist Eastern Europe would have suffered only the mildest culture shock .(14) Contraindications to the vaccines can be as severe as allergic shock , collapse, seizures, permanent brain injury or death.(15) In our study, however, only 1 of 11 control patients with septic shock received hydrocortisone.(16) her death gave us all a terrible shock
Related Words
(1) shock absorber ::
ស្រូបយកឆក់
Synonyms
Noun
1. blow ::
ខកចិត្ត
2. fright ::
រន្ធត់
3. trauma ::
ការប៉ះទង្គិច
4. vibration ::
រំ​ញ័រ
5. mass ::
ម៉ាស់
6. impact ::
ផលប៉ះពាល់
7. stupor ::
ស្ពឹកស្រពន់
8. shock absorber ::
ស្រូបយកឆក់
9. electric shock ::
ឆក់​ខ្សែ​រ​ភ្លើង
10. jolt ::
រញ្ជួយ
Verb
11. appall ::
appall
13. floor ::
ជាន់
14. traumatize ::
traumatize
Different Forms
shock, shocked, shocker, shockers, shocking, shocks
English to Khmer Dictionary: shock

Meaning and definitions of shock, translation in Khmer language for shock with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of shock in Khmer and in English language.

Tags for the entry "shock"

What shock means in Khmer, shock meaning in Khmer, shock definition, examples and pronunciation of shock in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Issue
ការបញ្ចេញមតិ, ការបង្ហាញ, ការបង្ហាញឱ្យឃើញ, កិច្ចការ, ការប៉ះពាល់, ការចាក់, ប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀង, ផ្ទេរប្រាក់, បេសកកម្ម, ការបំភាយ, និទ្ទេស, សាធារណៈ, ការផ្សព្វផ្សាយ, ប្រកាស, ចលនាឈាមរត់, ការឃោសនា, អនុសញ្ញា, រូបិយប័ណ្ណ, ផ្ទាល់ខ្លួន, ទំលាប់, ការបោះពុម្ពផ្សាយ, ការពិនិត្យ​ឡើងវិញ, រត់គេចខ្លួន, ការផុសចេញ, ឆក់, , អាគុយម៉ង់, មូលហេតុ, ការវែកញែករបស់, ឈ្លោះ, ជោគវាសនា, លទ្ធផល, រឿងភាគ, សេចក្តីសន្និដ្ឋាន, ពន្លក, កំណើត, ផលិតផល, កំណើន, នឹងចេញ, លំហូរ, ការចាកចេញ, ហាង, បញ្ចេញ, ច្រកទ្វារ, ហូរ, លក្ខណៈប្រែប្រួល, ចាក់, ពូជពង្ស, កើនឡើង, ការកើនឡើង, ប្រាក់ចំណេញ, ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍, គ្រប់គ្រាន់ឱ្យ, ឈានដល់, ផលផ្លែ, ផ្លែឈើ, ផ្គត់ផ្គង់, ភាគហ៊ុន, ស្វែងរកបានបង្ហាញ, បោះពុម្ពផ្សាយ, ដាក់, សម្តែង, បង្ហាញ, កិច្ចការ, ណែនាំ, ប្រកាសអំពី, ផ្សព្វផ្សាយ, ប្រកាសឱ្យប្រើ, ជូនដំណឹងដល់, ត្រូវបានផលិត, ត្រូវ​បាន​កើត, កើនឡើង, តាំងពីកំណើតមក, លេចឡើង, រត់គេចខ្លួន, ការរត់, និទាឃរដូវ, មកពី, ក្រោកឡើង!, ប្រភព, ពូជ, ការងើបបះបោរ, យន្តហោះ, , ល្អ, បន្ត, មកឡើង, បញ្ជូន, ផ្ញើ, បញ្ចេញ, ជំនួស, សារ, ច្រាន, បោះចេញ, បញ្ចេញទឹកកាម, បោះ, ផ្គត់ផ្គង់, បម្រើ, សមនឹងកើនឡើង, សមនឹងចេញ, បន្ថយ, បង្ហូរ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.