English to Khmer Meaning :: overall

Overall :
រួម
- រួមជារួម
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (usually plural, usually with a bib and shoulder straps(2) a loose protective coverall or smock worn over ordinary clothing for dirty work
Adjective(1) involving only main features(2) including everything

Show Examples
(+)

(1) The sauce, though, was excellent, and overall the whole dish just about passed muster.(2) In places this comes across as chatty and anecdotal, but overall it's rather irritating.(3) Readers will then vote for one overall winner and two runners-up in each category.(4) What we must try to do is to judge the overall effect on balance.(5) Your Honour, I am doing this in a global way at the moment, showing the overall effect.(6) It is part of an overall plan for cutting the social expenses of the state.(7) There are winter fogs and mists, much as there are here, but overall I'd describe it as a good, bracing climate.(8) The cuts are part of an overall revamping of the company that has yet to report a profit.(9) But although his performance is excellent, the overall effect is curiously sad.(10) Sometimes it works, sometimes it doesn't, but overall the positives outweigh the clarinets.(11) He will also address the general outlook for the overall industry within the country.(12) The 2003 fourth overall pick wasn't ready, physically or mentally, to be thrown into the fire.(13) Chelsea put on a superb defensive display and were deserving winners overall .(14) The overall effect of the 2001 protocols was to require three times as many vets to do the same work as in 1967.(15) When he had done, his mug empty, he went to his wardrobe where he pulled out a clean pair of underpants and a blue overall .(16) I am talking about total output and overall patterns here, not exceptions to the rule.
Related Words
(1) over all ::
ជាងទាំងអស់
Synonyms
Adjective
1. all-inclusive ::
ទាំងអស់បញ្ចូលគ្នា
2. general ::
ទូទៅ
3. comprehensive ::
ទូលំទូលាយ
4. universal ::
សកល
5. all-embracing ::
ទាំងអស់ឱបក្រសោបយក
6. gross ::
សរុប
7. net ::
សុទ្ធ
8. final ::
ចុងក្រោយ
9. inclusive ::
បញ្ចូល​គ្នា
10. total ::
ចំនួនសរុប
11. wholesale ::
លក់ដុំ
12. complete ::
បានបញ្ចប់
14. global ::
ជាសកល
15. worldwide ::
នៅទូទាំងពិភពលោក
Noun
16. boilersuit ::
boilersuit
Adverb
19. in general ::
ជាទូទៅ
20. altogether ::
ទាំងអស់
21. all in all ::
ទាំងអស់នៅក្នុងទាំងអស់
22. on balance ::
នៅលើតុល្យភាព
23. on average ::
ជាមធ្យម
24. for the most part ::
សម្រាប់​ផ្នែក​ច្រើន​បំផុត
25. in the main ::
នៅក្នុងមេ
26. on the whole ::
ទាំងអស់
27. by and large ::
ដោយនិងមានទំហំធំ
28. to a large extent ::
ដើម្បីជាវិសាលភាពធំមួយ
Different Forms
overall, overalls
English to Khmer Dictionary: overall

Meaning and definitions of overall, translation in Khmer language for overall with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of overall in Khmer and in English language.

Tags for the entry "overall"

What overall means in Khmer, overall meaning in Khmer, overall definition, examples and pronunciation of overall in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Collection
ការប្រមូលផ្តុំ, ការជួបជុំ, ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក, ការដកស្រង់, ការទិញ, ប្រមូល, ការរកប្រាក់ចំណូល, ការសម្រេចបាន, ការទូទាត់, ការទូទាត់សង, ការ​ចងក្រង, ការ​តែង​និពន្ធ, ជាដុំ, លទ្ធកម្ម, ដេរីវេ, ការត្រៀមរៀបចំ, រឿង, អត្ថបទ, ប្រមាណវិធីបូក, ជ្រើសរើសមួយ, ការបន្ថែម, , ការជាវ, ការចូលរួមចំណែក, ការយកពន្ធ, ព្រះ​ច័ន្ទ, វណ្ណៈ, កុលសម្ព័ន្ធ, ប្រភេទ, ថ្នាក់, ការតម្រៀប, ចំណុចខ្ពស់បំផុត, ង្គុំ, កើនឡើង, ការអភិវឌ្ឍ, ប្រជាជន, ហ្វួ​ង​មនុស្ស, មហាជន, ហ្វូងមនុស្ស, ប្រសព្វ, រដ្ឋធានី, មូលនិធិ, មាន, ធនធាន, គំនរ, ការបញ្ចេញមតិ, បរិមាណ, សញ្ញា, កញ្ចប់, ភាគច្រើន, ពំនូក, ការផ្តោតអារម្មណ៍, ការ​កោតសរសើរ, ភាពរុងរឿង, ការកែលម្អ, anabolic, បងប្អូនរួមជំនឿ, គោលបំណង, គោលដៅ, ការតាំងទីលំនៅ, ព្រះ, ក្រុមហ៊ុន, ដៃគូ, សហគមន៍, ក្រុមតន្រ្តី, រង្វង់, ភូមិ, ក្រាម, ម៉ាស់, ចង្កោម, កងនាវា, ទទឹង, លិខិត, សំបុត្រ, ស្លឹក, ឯកសារ, ទំព័រ, បាតុភូត, វិសាលភាព, ការបំភាន់, រកុម, ហ្វូងចៀម, ជាក្រុម, តំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក, ក្រុម, ការប្រណាំង, ការប្រមូល, សម្ព័ន្ធភាព, ការដាក់ជាក្រុម, សហជីព
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.