English to Khmer Meaning :: collate

Collate :
ប្រមូល
- ប្រមូលប្រមូលតម្រៀបការប្រមូល
 

Show English Meaning
(+)

Verb(1) compare critically; of texts(2) to assemble in proper sequence

Show Examples
(+)

(1) The data extraction sheet attempted to collate confounding variables (eg, environmental issues), but no data were provided in the trial reports.(2) We collect and collate such information, so it is available for analysis and interpretation.(3) A nationwide attempt to collect and collate information may yield a more complete picture of the prevalence and nature of such attacks in India.(4) The club will now collate the feedback from local residents and fans in advance of a formal planning application early in the new year.(5) So these problems are local, and they are really difficult to collate , to compare what is going on in each area, because there is 100 different units throughout the Met.(6) Now Edna, with the help of local councillor Bernard Selby, plans to collate records, press cuttings and artefacts detailing his wartime actions.(7) You can't really get on with anything useful as you load the printer with paper, collate the copies etc.(8) Developers of guidelines for clinical practice attempt to identify, appraise, and collate the best evidence to ensure that the highest quality information is available for clinicians and patients.(9) Police will then collate the information and identify trouble areas or individuals and target them accordingly.(10) One of the possible human elements is a logistics intelligence officer to sort and collate the automated information gathered from various sensors in and above the battlespace.(11) We are, in the language of the business, descriptive dictionary makers: we record, we collate , we analyse, and we describe what people actually say and write.(12) As they move into specialist training, require them to collect and collate precise details of everything except the quality of doctoring they are learning to provide.(13) He said the incorrect SocPen information made it difficult to collate beneficiaries with paypoints.(14) However, when bestseller lists from the past three months were compared with figures from the market analysis firm Nielsen BookData - which collates sales figures from almost every bookshop in Britain - surprising anomalies emerged.(15) Like a well-oiled machine, the organisers had collated details and created a database on the would-be grooms and brides.(16) This volume is yet another attempt at collating different views on an issue which currently divides the Christian community.
Related Words
Synonyms
Verb
1. collect ::
ប្រមូល
2. gather ::
ប្រមូលផ្តុំ
3. accumulate ::
កកកុញ
4. assemble ::
ប្រមូលផ្តុំ
5. combine ::
បញ្ចូលគ្នា
6. aggregate ::
សរុប
7. put together ::
ដាក់​រួម​គ្នា
8. arrange ::
រៀបចំ
9. organize ::
រៀបចំ
Different Forms
collate, collated, collates, collating
English to Khmer Dictionary: collate

Meaning and definitions of collate, translation in Khmer language for collate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of collate in Khmer and in English language.

Tags for the entry "collate"

What collate means in Khmer, collate meaning in Khmer, collate definition, examples and pronunciation of collate in Khmer language.

English to Khmer Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Measure
វាស់, , រ៉ិចទ័រវាស់, ការវាស់វែង, ម៉ែត្រ, លេស, វិមាត្រ, ការលើកលែងទោស, ចំនួនទឹកប្រាក់, បរិមាណ, វិសាលភាព, ផលបូក, រង្វាស់, សញ្ញាបត្រ, កិតើ, អត្រា, ការគ្រប់គ្រង, ក្បួន, ការតាមដាន, អំណាច, ដែនកំណត់, ជួរ, ប្រវែង, ហ្មត់ចត់, រាលដាល, , ទំងន់, អោន, ទទឹង, ផ្នែកបន្ថែម, ការកើនឡើងនៃការវះកាត់, វាយតម្លៃ, តម្លៃ, ស្ដង់ដារ, ថ្នាក់ទី, កិត្តិយស, បទដ្ឋាន, ឥរិយាបទ, ការប្រព្រឹត្ដ, ការព្យាបាល, អាកប្បកិរិយារបស់, ការដោះស្រាយ, ការផ្តល់, ច្បាប់, គ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រា, លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ, ចំនួនសរុប, សម័យ, ពេល, ចំណេះដឹង, ការផ្តន្ទាទោស, សេចក្តីពិត, ភ័ស្តុតាង, វិធី, ផ្លូវ, ប្រភេទ, ធនធាន, របៀប, ជញ្ជីង, ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន, តុល្យភាព, កត្តា, គុណ, ម៉ូឌុល, កម្រិតមធ្យម, សន្សំសំចៃ, វិន័យ, ចុងបញ្ចប់, បញ្ចប់, សញ្ញា, ព្រំដែន, បន្ទាត់, ទង្វើ, បទប្បញ្ញត្តិ, ការអនុម័ត, ចំណង់, បំណងប្រាថ្នារបស់, ទំនោរ, បទភ្លេង, តន្ត្រី, ចំណាំ, ការរាំ, ការសម្របសម្រួលវាស់, រយៈពេល, រង្វាស់, ថ្លឹង, ស្ទង់មតិ, រាប់ចំនួន, វាយតម្លៃ, ព្យាបាល, មានឥរិយាបទ, ទង្វើ, កិច្ចព្រមព្រៀង, ធ្វើ, ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន, តុល្យភាព, ពិចារណា, , ដើរ, ល្បាត, ធ្វើដំណើរ, ឈានដល់
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.